Hình Ảnh: Bữa Tiệc Cám Ơn – Đức Cha Long và Cộng đoàn chiêu đãi Ca đoàn Teresa – Holy Eucharist, vì đóng góp cho ngày gây quỹ tại L'amor Reception, Thứ Hai 30/12/2019

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *