Hoa Hồng Nở Nghẹn (Thơ – Dân Nam 12-01-2019)

Cầu Nguyện Và Cầu Xin. (Bài viết – Dân Nam 12-01-2019)

Con Quên Chúa (Thơ – Dân Nam 25-12-2018)

Hãy Sống Thiện Tâm. (Bài viết – Dân Nam 25-12-2018)

Sống như Chi Thể của Chúa. (Bài viết – Dân Nam 12-12-2018)

Cảm tưởng của tôi về Đức Kitô. (Bài viết – Dân Nam) 05-12-2018

Suy Nghĩ của tôi – suy nghĩ về ngày cánh chunh – Dân Nam – 20/11/2018

********************************************

Chuyện Người Theo Đạo

(tự thuật)

Tôi là một người không tên tuổi.

Học bị nhiều trở ngại thường xuyên

Khi phân chia Nam Bắc hai miền.

Theo số phận, tôi ra đi xa mãi!…

***

Đất nước tôi khi hòa bình trở lại.

Nam Bắc gần nhau, ai cũng tưởng là vui,

Sự thực là không, thực tế nói thành lời.

Người buông súng phải đi tù cải tạo.

Cấp bậc càng cao lại càng thảm não,

Bị tù đầy vùng Việt bắc xa xôi

Lạnh núi rừng, đói rét, bệnh trong người!

Đã nằm xuống! Không có người biết đến.

Con ảnh hưởng, không vào trường học được!

Nhà không còn, vợ buôn bán lề đường!

Nhà nọ, rình nhà kia, tai vách mạch rừng.

Đời khốn khổ! Gạo, cơm, đường mắm muối!

Tương lai toàn là bóng đen, đêm tối!…

Vì thế đành phải bỏ nước ra đi.

Mơ ước tự do, chết có sá gì,

Đem mạng sống mua Tự Do Dân Chủ.

Chúa, Mẹ cảm thương ban cho ân huệ.

Nước Úc dang tay, đón đỡ mọi người,

Chúa còn cho, tràn ngập những đều vui.

Đầy đủ đến dư thừa không thiếu.

Ngày tháng qua mau, tự nhiên chợt hiểu.

Chúa đã cho mà không biết đáp đền.

Con đạo theo, nên con đã quên.

Con biết lỗi, xin cho con tìm Chúa.

***

Chúa bảo: ” Chúa trong người đau khổ”.

Người đói nghèo, trẻ nhỏ mồ côi!

Người tội tù, tàn tật, phong cùi!

Những nơi đó là nơi có Chúa…

**

Làm việc tốt con không dám hứa.

Người một trăm con chỉ có năm mươi

Chúa bảo rằng: “khi sống ở trên đời.

Chỉ biết sống cho mình thì uổng phí.

Đời thật đẹp nếu ta đừng ích kỷ

Chỉ sống cho mình, mà không muốn cho đi.

Người cần ta cho những gì người không có.

Con muốn làm, là đều không khó

Chỉ là con không muốn mà thôi.

Con hiểu không? Gía trị cuộc đời.

Là phải biết cho đi đừng giữ lại.

Không ai được sống lâu sống mãi.

Khi ra đi, bỏ lại chẳng mang theo.

Dù giầu, nghèo ai cũng giống nhau

Đến tay trắng, khi về cũng thế.

Cửa Thiên Đàng muốn vào cho dễ.

Phải yêu thương, tha thứ, khiêm nhường: “

24/10/2018              Dân Nam