Vi trùng chết người – Thơ Dân Nam

Vi trùng chết người
Cảm ta Chúa hôm nay cho mưa xuống
Chỗ cháy Rừng không có bị tràn lan
Người cứu người chết xác cháy thành than
Thú nhà, thú hoang, cháy thành tro bụi
***
Rồi tiếp theo bệnh vi trùng Thế Giới(corona)
Ai bị bệnh này đều phải cách ly
Chết để một nơi, xác đốt bỏ đi
Nếu gia đình lấy bệnh có khi chết hết!
***
Thê thảm quá! Xin Chúa thương cứu chữa
Người khỏi bệnh được biết ơn của Chúa,
Kẻ vô thần, xin Chúa cũng vái qùy.
Tạ ơn Chúa những khi khỏi chết…
***
Cầu xin ơn nơi nào Chúa đến
Thế Giới mọi người đều được bình an.
 
Dân Nam 2/2/20
 

Bài Viết Liên Quan

Thơ Tuần VI Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, Không hề hủy luật thế nhân hiện hành, Hận thù ghen ghét tranh dành… Chủ trương chuyển hóa trở thành yêu thương. Biểu t...
Video: Từ Trung tâm Hoan-Thiện trở thành là Trung ... https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Go5-6PnnKp0&feature=emb_logo Trích từ Vietcatholic.net website. Bài viết có đăng ở li...
Mẹ La Vang – Thơ Hoàn Vũ, Nhân dịp Khánh Thà... Mẹ La Vang  Mẹ Lavang Melbourne.                Thời kỳ cấm đạo tàn hung, La Vang Thánh địa Mẹ dùng hiện ra. Thương đàn con cái hiền hòa, Ẩn thân lẩn...
Thơ Tuần V Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... Muối không mặn hãy đổ đi, Men không dậy bột khác chi bột thường. Đốt đèn ai để dưới mương? Nhưng để trên giá soi đường thế nhân. Chúa ơi ! con ở cõi t...
Thơ Tuần IV Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... “Bây giờ con được ở đây, Suốt đời trông đợi ngày này Chúa ơi !” “Mắt con đã chứng kiến rồi, Xin cho con được lìa đời bình an.” Nguồn ơn cứu độ hứa ban...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *