[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]♦ Video – Truyền Thông La Vang tâm tình cùng Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng VietCatholic – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018
Video - Truyền Thông La Vang tâm tình cùng Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng VietCatholic - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018<

Video – Tâm Tình cùng Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018
Video - Tâm Tình cùng Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018<
Video – Một vài phút cùng Cha Hải Đăng – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018
Video - Một vài phút cùng Cha Hải Đăng- Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018<

Video – Chào Đón Cộng Đồng Dân Chúa – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018
Video - Chào Đón Cộng Đồng Dân Chúa - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018

Video – Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang Melbourne 2018
Video - Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang Melbourne 2018

Video – Công Bố Thư Quyết Định Của Đức Giám Mục Cho Phép Xây Dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
Video - Công Bố Thư Quyết Định Của Đức Giám Mục Cho Phép Xây Dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Video – Quang cảnh lễ đài và những căn lều chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III tại trung tâm Hoan-Thiện
Video - Quang cảnh lễ đài và những căn lều chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III tại trung tâm Hoan-Thiện[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]♦ Video – Ý Kiến Cộng Đoàn Về Phần Ẩm Thực – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III 2018 Melbourne
Video - Ý Kiến Cộng Đoàn Về Phần Ẩm Thực - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III 2018 Melbourne

Video – Hội Thảo Nhóm – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III 2018 Melbourne
Video - Hội Thảo Nhóm - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III 2018 Melbourne

Video – Dâng Hoa Trước Lễ Đài – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018
Video - Dâng Hoa Trước Lễ Đài - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018

Video – Rước Kiệu Mẹ La Vang – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018
Video - Rước Kiệu Mẹ La Vang - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018

Video – Liên ca đoàn tập diễn cho ngày Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III 2018
 Video - Liên ca đoàn tập diễn cho ngày Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III

Video – Nói chuyện cùng anh trưởng ban Ẩm Thực đại hội La Vang III Melbourne, về phương cách cung cấp âm thực cho hai ngày đại hội
 Video - Nói chuyện cùng anh trưởng ban Ẩm Thực đại hội La Vang III Melbourne, về phương cách cung cấp âm thực cho hai ngày đại hội

Video – Thiếu Nhi Thánh Thể tập diễn cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III 2018
 Video - Thiếu Nhi Thánh Thể tập diễn cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III 2018[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

♦ NHÀ HÀNG NGÀN SAO – Tường Thuật Sinh Hoạt Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018 (MT Tường Thuật)

Những Hình Ảnh Ngày II – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018
 Những Hình Ảnh Ngày II - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018

Những Hình Ảnh Ngày I – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018
 Những Hình Ảnh Ngày I - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018

Một số hình ảnh dâng hoa trước lễ đài Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang III 2018
 Một số hình ảnh dâng hoa trước lễ đài Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang III 2018

Một số hình ảnh trong Lễ Làm Phép Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
 Một số hình ảnh trong Lễ Làm Phép Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Một số hình ảnh trong Thánh Lễ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018
 Một số hình ảnh trong Thánh Lễ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018

Một số hình ảnh sinh hoạt chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III , 2018
 Một số hình ảnh sinh hoạt chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III , 2018 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]