Công trình nhà thờ

♦ Video – Xây Dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang – Tuần 22-11-2018
 Video - Xây Dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang - Tuần 22-11-2018
♦ Một số hình ảnh ngày đổ nềnTrung Tâm Thánh Mẫu La Vang – Photo: Phuong Tran

Cộng ̣Đòan có thể đóng góp trực tiếp qua EFT

Donations can be direct via EFT

Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE

BSB: 083-347

Account No: 529783746