Thơ Tuần XXXIV Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Thơ Tuần XXIII Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

LỄ THÁNH GIUSE 19/03/2020 DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐẾN NHÀ THỜ

CHƯƠNG TRÌNH HÒA GIẢI VÀ TĨNH TÂM MÙA CHAY

Raffle Winners !!! Chúc Mừng Giải Xổ Số TTTMLV

CẢM ƠN TRONG VIỆC TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ

THỨ TƯ LỄ TRO 26-02-2020

Mục Vụ Giới Trẻ Tháng 3

Mục Vụ Gia Đình Tháng 3