Hình Ảnh – Thánh lễ Bổn mạng Hội Legio Maria, Thứ Năm 12/12/2019 – Photo: Thuận Trần

Lễ Mừng Bổn Mạng Legio Mariae 2019 tại T.T.T.M.L.V – Têrêsa NL ghi lại