Hai Bà Mẹ Của Em – Thơ Dân Nam

Đức Mẹ Thánh Du T.T.T.M.L.V – Thơ Minh Liên

Ơn Cứu Độ – Thơ Dân Nam

Phêrô chối Chúa – Thơ Hiền Nga

Việc Làm Thánh Thiện – Bài viết – Dân Nam

Bài Chia Sẻ – Dân Nam

Việc làm có ý nghĩa – Bài viết, Dân Nam

Xin mời các bạn – Thơ Dân Nam

Mùa chay – Dân Nam – chia sẻ

Tiễn Em – Thơ Kiều Giang tiễn em Joseph Peter Tran