Con Thưa Chúa – Thơ Dân Nam

Khuyên Em – Thơ Minh Liên (Truyền Thông La Vang)

Cám ơn hai Cha Tuyên Úy – Thơ Dân Nam

Vi trùng chết người – Thơ Dân Nam

Ngày Giáng Sinh – Thơ Dân Nam

Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam

Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên

Quê Hương Tôi – Thơ Dân Nam

Tôi Đã Học – Thơ Dân Nam

Khiêm Nhường – Bài Viết (Phi Phụng)