Chúc Mừng Bổn Mạng Ban Truyền Thông – Thơ Minh Liên

Dư Âm Thánh Lễ Tiệc Ly – Thơ Minh Liên

Quà Mừng Tặng Chúa – Thơ Minh Liên

Câu chuyện Vườn Địa Đàng – Thơ Minh Liên

Nhà của tôi – Thơ Dân Nam

Mừng Chúa Giáng Trần – Minh Liên chia sẻ

Xin đừng quên các Cha, các Sơ – Minh Liên (bài chia sẻ)

Xin đừng quên các cha, các sơ! – Minh Liên chia sẻ

Xin đừng hiểu sai về Chúa – Thơ Minh Liên

XIN CHÚA THƯƠNG – THƠ DÂN NAM