Vi trùng chết người – Thơ Dân Nam

Ngày Giáng Sinh – Thơ Dân Nam

Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam

Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên

Quê Hương Tôi – Thơ Dân Nam

Tôi Đã Học – Thơ Dân Nam

Khiêm Nhường – Bài Viết (Phi Phụng)

Hai Bà Mẹ Của Em – Thơ Dân Nam

Đức Mẹ Thánh Du T.T.T.M.L.V – Thơ Minh Liên

Ơn Cứu Độ – Thơ Dân Nam