Ca Đoàn Tình Mẹ

Ca Đoàn Tình Mẹ hát Lễ 5:00 chiều mỗi Chúa Nhật

Ca Trưởng: Thịnh Phạm

Ca đoàn trưởng:  Yến Vy

email: yen.vy@hotmail.com

mobile: 0421 505 826

CaDoanTinhMe