NHÓM GIỚI TRẺ TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

Ban Điều Hành:
– Trưởng: G.B Châu Xuân Mạnh
– Phó: Phêrô Maria Trần Đức Thái Hoà
– Thư ký: Maria Nguyễn Trinh Trinh
– Thủ quỹ: Đaminh Phạm Hùng Kiệt

Liên lạc:
G.B Châu Xuân Mạnh
P: 0426 730 373
E: manhxchau@gmail.com