Ban Xây Dựng

Họ TênThông tin liên lạcHình ảnh
Cha Giuse Vũ Ngọc TuyểnM: 0488 639 735
Cha JB Đặng Nhật TrườngM: 0421 134 027
Thành ViênTrương Tấn Phát
Thành ViênDương Thọ
Thành ViênDương Đức Hóa
Thành ViênNguyễn Văn Luân Paul
Thành ViênPhạm Hòa Hiền
Thành ViênHoàng Quang Minh
Thành ViênHà Builder