TAM NHẬT MỪNG LỄ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP & TẠ ƠN CHO VIỆC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

Kính thưa cộng đoàn,
Sau nhiều lần hứa hẹn. Công ty xây dựng đã rất chắc chắn sẽ khởi công xây dựng nhà thờ cho chúng ta vào ngày 26.06.2018. Tin tưởng rằng đây là THÁNH Ý, vì ngày 27.06 là Đại Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vậy xin kêu gọi cộng đoàn chúng ta dành ba ngày đặc biệt này tạ ơn Chúa và Mẹ, đồng thời xin dâng công trình xây dựng của chúng ta cho sự quan phòng của Chúa. Tin chắc rằng công trình sẽ được mọi sự tốt lành từ khởi sự cho đến hoàn tất.
Chương trình tam nhật bắt đầu lúc 7.00pm các tối Thứ Hai, Thư Ba và Thư Tư (25,26,27). Rất mong cộng đoàn hiện diện thật đông đủ.