Suy Niệm – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C, 9/10/2022

Chín người kia đâu?

Mười người phong đón gặp Ðức Giêsu. Họ chỉ dám đứng xa, nài xin Ngài thương xót. Ðức Giêsu không chữa cho họ ngay, Ngài muốn thử thách lòng tin của họ. Ngài bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế như thể họ đã được khỏi bệnh rồi. Mười người phong đã vâng phục lên đường, và chính trên đường đi, tất cả được khỏi bệnh. Niềm vui bất ngờ ùa vào lòng mọi người. Cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình, trừ một người phong ở vùng Samari. Lòng biết ơn đối với Ðức Giêsu khiến anh quay lại, sấp mình dưới chân Ngài mà tạ ơn.

Chín người kia đâu? Ðức Giêsu ngạc nhiên đặt câu hỏi. Chắc họ đã đi trình diện các tư tế như lời Ðức Giêsu, nhưng họ quên Ðấng mới ban ơn cho họ. Họ vui mừng ngừng lại ở quà tặng, nhưng không vươn tới người tặng quà. Họ đã có lòng tin nên được khỏi bệnh, nhưng họ lại thiếu lòng biết ơn cần thiết. Lòng biết ơn khiến lòng tin trở nên sâu xa hơn, vì là gặp lại chính Ðấng đã ban tặng.

Chín người kia đâu? Ðức Giêsu không làm phép lạ để được biết ơn. Ngài mong những người kia trở lại để gặp họ, và trao cho họ chính con người Ngài. Ðiều này còn quý hơn cả ơn được khỏi bệnh. Ơn lành bệnh chỉ là nhịp cầu để ta gặp gỡ Ðấng ban ơn, và lớn lên trong niềm tin cậy mến.

Chín người kia đâu? Có khi tôi thường thuộc về nhóm chín người. Tôi quá quen với những ơn Chúa ban, đến độ thấy đó là chuyện bình thường, đến độ không thấy cần phải tỏ lòng biết ơn. Thật ra, biết ơn phải là tâm tình chủ yếu chi phối lời cầu nguyện và cuộc sống của tôi. Toàn bộ đời tôi là một hồng ân, một quà tặng. Tôi muốn sống đời tôi như một lời tạ ơn không ngừng. Tạ ơn là mãn nguyện về những gì đã lãnh nhận, là thấy mình được bao bọc bởi Tình Yêu, và muốn làm mọi sự để đáp lại Tình Yêu đó.

Chín người kia đâu? Có khi tôi thường thuộc về nhóm chín người. Tôi quá quen với những ơn Chúa ban, đến độ thấy đó là chuyện bình thường, đến độ không thấy cần phải tỏ lòng biết ơn. Thật ra, biết ơn phải là tâm tình chủ yếu chi phối lời cầu nguyện và cuộc sống của tôi. Toàn bộ đời tôi là một hồng ân, một quà tặng. Tôi muốn sống đời tôi như một lời tạ ơn không ngừng. Tạ ơn là mãn nguyện về những gì đã lãnh nhận, là thấy mình được bao bọc bởi Tình Yêu, và muốn làm mọi sự để đáp lại Tình Yêu đó.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *