Suy Niệm – Chúa Nhật XXVII Thường Niên năm C, 2/10/2022

Làm điều phải làm

Người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên suốt ngày. Khi chiều về, anh còn phải lo cơm nước cho chủ. Anh chỉ được ăn uống nghỉ ngơi khi chủ đã ăn xong. Ðó là chuyện hết sức bình thường và tự nhiên đối với một người làm công được ông chủ mướn. Chủ không cần phải tỏ lòng biết ơn anh đầy tớ vì anh đã vâng phục mọi lệnh truyền của ông. Chúng ta có thể là một Kitô hữu đạo đức, có thể đã vất vả nhọc nhằn phụng sự Chúa suốt đời. Nhưng Thiên Chúa không phải chịu ơn hay mắc nợ chúng ta, và chúng ta không có quyền đòi Ngài phải trả công cho xứng. Ðơn giản chúng ta là tôi tớ của Thiên Chúa, chúng ta chỉ làm điều phải làm. Khó biết chừng nào khi làm được nhiều điều tốt đẹp mà vẫn giữ tấm lòng khiêm nhu. Những việc đạo đức chúng ta làm có thể khiến chúng ta tự mãn trước Thiên Chúa. Ðó là sa ngã của một số người Pharisêu và đó vẫn là cám dỗ thường xuyên của chúng ta. Người Pharisêu lên đền thờ cầu nguyện, mà thực ra là khoe công trạng của mình (x. Lc 18,9-14).

Công trạng, công đức, công nghiệp có thể thành vật cản khiến tôi chỉ thấy sự thánh thiện của tôi mà không thấy, cũng chẳng cần tình thương của Chúa. Việc tốt tôi làm có thể làm tôi tự tôn trước anh em. Người anh cả chỉ thấy những năm dài phục vụ cha, không khi nào trái lệnh, nên anh chẳng muốn đón nhận người em út. Làm thế nào để chúng ta thật sự khiêm hạ trước Thiên Chúa, trước tha nhân và trước cả lòng mình.

Nhận mình chỉ là đầy tớ bình thường, không gì nổi bật, mình chỉ cố làm tròn bổn phận được giao. Có nhiều bổn phận ta phải chu toàn. Bổn phận của một thụ tạo trước Thiên Chúa Chí Thánh. Bổn phận là con cái của Cha trên trời. Bổn phận là môn đệ trung tín của Ðức Kitô. Bổn phận là anh em của mọi người. Yêu mến, phụng sự, tôn kính, ca ngợi Thiên Chúa: đó là điều ta chẳng dám tự hào mình đã vuông tròn. Giả như ta có làm được điều gì sáng danh Chúa thì cũng là nhờ ơn Chúa đỡ nâng. Cả một ước muốn tốt lành nơi ta cũng đến từ Chúa.

Thiên đàng không phải là sự trả công của Thiên Chúa. Ngài không ký hợp đồng với người sống đạo đức để rồi Ngài buộc phải cho họ thiên đàng. Thiên đàng là một quà tặng bất ngờ, ngỡ ngàng, không do công của tôi, nhưng do lòng tốt của Thiên Chúa. Thiên đàng hạnh phúc vì tôi được gần Chúa hơn bao giờ. Chúng ta không chọn Chúa để được thiên đàng. Chúng ta mong thiên đàng để được gần Chúa.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *