SUY NIỆM – CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C, 10/7/2022

Bài Tin Mừng hôm nay có bốn động từ làm. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời (c.25)? Cứ làm như vậy, ông sẽ được sống (c.28). Kẻ đã thực thi (làm) lòng thương xót… (c.37). Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy (c.37). Tình yêu đòi thể hiện bằng việc làm cụ thể. Người Samari đã chạnh lòng thương trước nạn nhân, nhưng anh không ngừng lại ở tình cảm suông. Anh đã thể hiện lòng thương xót qua hành động. Từ trái tim đến đôi tay là một con đường dài. Mẹ Têrêsa Calcutta đề nghị mỗi tối trước khi đi ngủ, ta chỉ cần xét mình nhờ nhìn vào hai bàn tay. Hôm nay tôi đã làm gì cho Giêsu và với Giêsu?

Yêu bằng hành động đòi ta nhiều can đảm. Người Samari phải vượt qua những nỗi sợ tự nhiên. Sợ bị nhơ uế bởi đụng vào xác chết. Sợ bọn cướp còn quanh quẩn đâu đây. Sợ cuộc hành trình bị chậm trễ. Sợ những phiền lụy phức tạp cho mình. Những nỗi sợ rất khôn ngoan và hợp lý. Nỗi sợ khiến người ta tránh qua bên kia mà đi, khi nỗi sợ ấy lớn hơn lòng thương người bị nạn. Chỉ ai thắng được nỗi sợ mới dám ngừng lại, đến gần và cúi xuống. Chỉ ai không sợ mới thấy thực sự. Thầy tư tế và thầy lêvi đều thấy nạn nhân. Nhưng nỗi sợ đã khiến họ nhắm mắt làm ngơ và biến họ trở thành người không thấy. Người không thấy điều đã thấy thì chẳng thể nào là người thân cận. Người Samari dám đến gần, gần hơn qua cử chỉ săn sóc, và anh đã trở nên người thân cận của kẻ bị nạn.

“Ai là người thân cận của tôi?” Ðó là người đồng bào, đồng đạo, thuộc dân Thiên Chúa. Người Do Thái thời Ðức Giêsu dễ trả lời như thế. Ở cuối dụ ngôn, Ðức Giêsu đã lật ngược câu hỏi trên: “Ai là người thân cận của kẻ bị cướp?” Chỉ cần đổi lối đặt câu hỏi, tất cả cánh cửa như mở tung, mọi hàng rào bị phá đổ. Tôi không chỉ phục vụ cho người thân cận của tôi. Khi tôi đến gần ai mà phục vụ thì tôi trở thành người thân cận với kẻ ấy, và kẻ ấy trở thành người thân cận với tôi. Như thế ai cũng có thể thành người thân cận của tôi, miễn là tôi dám yêu họ như chính mình.

Người Samari bị dân Do Thái khinh miệt, nhưng họ có thể sống luật yêu thương cách tuyệt vời. Hôm nay vẫn có các Kitô hữu đi dự lễ về, nhưng sống xa lạ với đức ái Kitô giáo. Ước gì chúng ta đơn sơ và hồn nhiên hơn khi yêu.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *