Suy Niệm – Chúa Nhật V Thường Niên năm A, 5/2/2023

Muối cho trái đất

Người ta thường định nghĩa Kitô hữu là người tin vào Đức Kitô, là người sống mầu nhiệm Vượt Qua với Đức Kitô, Con Một Thiên Chúa, hay đơn giản là người bạn của Ngài. Chẳng thể nào nói đến Kitô hữu mà không nói đến mối dây với Đức Kitô.

Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, khi nói chuyện với các môn đệ, những người vừa được nghe các Mối Phúc, Đức Giêsu lại đưa ra một định nghĩa khác về họ. “Các con là muối cho trái đất” (c. 13). “Các con là ánh sáng cho thế giới” (c. 14). Thế giới này, trái đất này, nằm trong định nghĩa về người Kitô hữu. Không có Kitô hữu sống lơ lửng giữa trời và đất. Họ thuộc về trời và thuộc về đất, về thế giới hiện tại và thế giới mai sau. Họ được sai vào thế giới này để phục vụ bằng cách biến đổi.

Muối có nhiều công dụng. Muối dùng để bảo quản cho khỏi hư, để nêm nếm cho đậm đà, để bón phân. Muối cần cho sự sống thường ngày con người. Đức Giêsu dùng hình ảnh muối để áp dụng cho các môn đệ. Họ cần cho trái đất này, Như muối thấm vào đồ ăn, họ phải có ảnh hưởng tích cực trên trái đất. Điều làm cho muối là muối, đó là vị mặn. Muối trở nên nhạt thì đánh mất chính mình rồi, chẳng đáng gọi là muối nữa.

Đức Giêsu tự nhận mình là Ánh sáng cho thế giới (Ga 8, 12; 9,5; 12, 46). Bây giờ Ngài mạnh dạn gọi các môn đệ là ánh sáng cho thế giới. Thế giới hôm nay đã được điện khí hóa khắp nơi. Nhưng bóng tối và bóng mờ thì chỗ nào cũng có. Cả bên ngoài lẫn bên trong tim con người. Bóng tối thật là một quyền lực đáng sợ mà con người phải đối diện. Chỉ khi môn đệ mang Ánh sáng của Đức Giêsu, và trở nên ánh sáng, khi ấy họ mới có thể giúp thế giới này bừng sáng. Thành thánh Giêrusalem ở trên núi, không sao giấu được. Ngọn đèn được thắp lên cũng không để lấy thùng che lại. Căn tính của người Kitô hữu cũng vậy. Tự nó bừng sáng, tự nó quyến rũ, tự nó hồn nhiên tỏa hương.

Đừng sợ để người khác thấy điều tốt nơi mình, nếu điều đó đưa người ta đến chỗ nhận biết và tôn vinh Thiên Chúa. Một phần ba thế giới là Kitô hữu, bẩy phần trăm người Việt Nam là Công Giáo. Chúng ta có thể làm được nhiều điều cho thế giới hôm nay.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *