SUY NIỆM – CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B, 2/5/2021

Đức Giêsu đã dùng hình ảnh người mục tử và đàn chiên để diễn tả tương quan thân thiết giữa Ngài và người tín hữu. Hai bên biết nhau, hiểu ngôn ngữ của nhau. Người mục tử tốt dám chết để chiên được sống dồi dào. Trong bài Tin Mừng hôm nay, để diễn tả tương quan ấy, Đức Giêsu lại dùng một hình ảnh quen thuộc khác, đó là hình ảnh cây nho và cành nho gắn kết với nhau, vì cây nho là cây được trồng nhiều ở nước Israen.

Có một Cây Nho Giêsu gồm nhiều cành, và có người trồng. Người trồng nho là Thiên Chúa, là Cha của Đức Giêsu. Cha đã chăm sóc cẩn thận cho Cây Nho này. Cành không sinh trái thì Cha chặt đi, đốt đi. Cành đã sinh trái thì Ngài cắt tỉa để sinh trái nhiều hơn. Ước mơ của Thiên Chúa là Cây Nho Giêsu sinh nhiều trái. Vinh quang của Thiên Chúa là những cành nho trĩu quả. Nhưng cành nho không thể nào tự mình sinh trái. Nó chỉ sống nhờ dòng nhựa nguyên từ Cây Nho. Tách mình ra khỏi Cây Nho, cành nho nhanh chóng bị héo, và cuối cùng chỉ để làm mồi cho ngọn lửa. “Không có Thầy, anh em chẳng làm được gì” (Ga 15,5). Cũng như Thầy “không thể tự mình làm điều gì”, ngoại trừ điều Thầy thấy Cha làm (Ga 5,19; 8,28). Mọi cố gắng ngoài Thiên Chúa đều trở nên vô ích.

Lối nói “ở lại trong” được dùng 9 lần trong bài Tin Mừng này để nói về tương quan giữa Đức Giêsu và người tín hữu. “Ở lại trong” không phải chỉ là “ở lại với” về mặt thể lý, dù “ở lại với” đôi khi cũng không dễ dàng. Đức Giêsu ở lại với các môn đệ (Ga 1,38- 39; 4.40; 11,54…), nhưng có những người rút lui, không đi với Ngài nữa (Ga 6,66). Phêrô cũng không dám nhận mình ở với Thầy Giêsu (Ga 18,26-27). Đức Giêsu mong các môn đệ hiện tại và tương lai chẳng những “ở lại với” Ngài, mà còn “ở lại trong” Ngài. Ngài đã chỉ cho ta một cách để ở lại trong Ngài qua bí tích: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, Và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Khi gần kề giờ phải về với Cha, giờ phải chia tay các môn đệ, giờ các môn đệ sẽ phải chịu thử thách gian nan (Ga 16,20), Đức Giêsu đã khẩn thiết mời gọi họ (Ga 15,4): “Anh em hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em.” Ở lại trong là ở lại với mức độ sâu xa, bền vững. Ở lại trong là kiên trì ở lại giữa những thách đố của đức tin. Ở lại trong là một tiến trình lớn lên mãi trong đức mến.

Hình ảnh cành nho gắn liền và ở lại trong cây nho đã gợi cho Đức Giêsu về tương quan giữa Ngài và môn đệ. Dòng nhựa sống được thông chuyển từ cây sang cành. Cả cây lẫn các cành chỉ luân lưu một dòng nhựa duy nhất. Từ đó cành kết trái xum xuê. Cành của môn đệ cũng chỉ kết trái nếu họ ở lại trong Thầy, và để lời của Thầy ở lại trong họ và cắt tỉa họ (Ga 15,3.7).

Đức Giêsu có một ước mơ lớn, đó là nên một với các môn đệ. Chúng ta chỉ trở thành một kitô hữu trọn vẹn khi được chia sẻ cùng một sự sống của Chúa Kitô phục sinh, nghĩa là chia sẻ sự sống của chính Thiên Chúa. Chúng ta chỉ trở thành môn đệ thật của Chúa Giêsu khi nói được như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Ước gì Chúa ngày càng ở lại trong ta, và giữ ta ở lại trong Chúa, để dần dần Chúa chiếm trọn cuộc sống của ta.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *