Suy Niệm – Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B

Các Kitô hữu ở thế kỷ đầu thật hết sức bối rối trước sự kiện Ðức Giêsu lãnh phép rửa của Gioan. Tại sao Ngài lại đến với Gioan như một môn đệ để chịu phép rửa, nhằm bày tỏ lòng sám hối? Ngài có cần sám hối không nếu thật sự Ngài vô tội? Ðã có bao câu trả lời cho vấn nạn này. Chúng ta chỉ cần nhìn ngắm Ðức Giêsu bên bờ sông Giođan. Ngài đứng xếp hàng cùng với dân tộc của Ngài. Ngài trà trộn với những tội nhân muốn sám hối. Ngài chấp nhận dìm mình xuống cùng một dòng sông. Có ai nhận ra Ngài là Chiên Thiên Chúa, là Ðấng xóa tội trần gian không? Ðấng thánh thiện lại khiêm nhu đứng bên kẻ tội lỗi. Ðấng sẽ làm phép Rửa trong Thánh Thần nay lại xin được chịu phép rửa sám hối trong nước. Hành vi đầu tiên công khai của Ðức Giêsu lại là một hành vi khiêm hạ, dìm mình, mất hút… Ngài chỉ là một kẻ vô danh bên cạnh một Gioan tăm tiếng.

Nhìn Ðấng Cứu Ðộ cúi mình chịu phép rửa, chúng ta hiểu được thế nào là đồng hành và liên đới. Ðồng hành với người khác đòi tôi phải đi chậm lại. Liên đới với người khác đòi tôi nhỏ bé đi. Ðồng hành đòi tôi có chung một tâm tình với người khác. Ðấng vô tội nếm được cái ray rứt của tội nhân và cảm được nỗi khát khao đổi đời của họ. Ðức Giêsu đã đồng hành với con người cho đến chết. Ngài đã chia sẻ thân phận của người nghèo, người khổ đau, người bị bỏ rơi, bị thất bại, bị kết án và cả thân phận khắc khoải của tội nhân. Mầu nhiệm Nhập Thể là mầu nhiệm đồng hành. Thiên Chúa tập làm người để hiểu được con người. Ngài cúi xuống để nâng con người lên.

Sau khi chịu phép rửa, Ðức Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa. Ngài muốn gặp gỡ Cha trong tư cách là Con. Chính trong giây phút hiệp thông sâu đậm này mà Ngài cảm thấy được Thánh Thần tràn ngập, và tự thâm tâm, Ngài nghe rõ tiếng của Cha.
Cha âu yếm gọi Ngài là Con và phong Ngài làm Mêsia: “Con là Con của Cha. Hôm nay, Cha đã sinh ra Con.” Từ hôm nay, Ðức Giêsu hiểu rằng giờ lên đường đã điểm.

Thời gian ẩn dật ở Nadarét đã kết thúc. Cha ban Thánh Thần để ủy thác cho Ngài một sứ mạng. Ðức Giêsu đã trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời…Sông Giođan, nơi Ngài gắn bó với tội nhân, với dân tộc, đã trở nên nơi Ngài gắn bó với Cha trong Thánh Thần. Nơi đi xuống cũng là nơi đi lên. Nơi Ngài được sai đến cũng là nơi Ngài đang hiện diện.

Chúng ta đã chịu phép Rửa của Ðức Giêsu trong Thánh Thần. Phép Rửa này có đưa chúng ta lên đường phục vụ không? Mỗi ngày, ta có lại thấy mình được Cha sinh ra không?

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *