Suy Niệm – Chúa Nhật III Mùa Chay năm A, 12/3/2023

CHO TÔI XIN CHÚT NƯỚC UỐNG

Sau nửa ngày hành trình từ Giuđê về Galilê, Ðức Giêsu nghỉ mệt bên một giếng nước ở vùng Samari. Ngài vừa đói vừa khát, giữa cái nắng ban trưa. Các môn đệ vào thành mua thức ăn. Còn lại một mình Ðức Giêsu ngồi bên bờ giếng. Chính nơi đây đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Ngài và người phụ nữ Samari vốn bị coi là ô nhơ. Ðức Giêsu bắt đầu gieo hạt để chuẩn bị cho mùa gặt mai sau của các môn đệ. “Cho tôi chút nước uống.” Ðức Giêsu mở đầu cuộc đối thoại bằng một lời nài xin. Ngài chẳng sợ thú nhận sự thiếu thốn của mình.

Sau nửa ngày hành trình từ Giuđê về Galilê, Ðức Giêsu nghỉ mệt bên một giếng nước ở vùng Samari. Ngài vừa đói vừa khát, giữa cái nắng ban trưa. Các môn đệ vào thành mua thức ăn. Còn lại một mình Ðức Giêsu ngồi bên bờ giếng. Chính nơi đây đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Ngài và người phụ nữ Samari vốn bị coi là ô nhơ. Ðức Giêsu bắt đầu gieo hạt để chuẩn bị cho mùa gặt mai sau của các môn đệ. “Cho tôi chút nước uống.” Ðức Giêsu mở đầu cuộc đối thoại bằng một lời nài xin. Ngài chẳng sợ thú nhận sự thiếu thốn của mình.

Nước đó chính là Lời của Ðức Giêsu, Lời vén mở dần dần con người thâm sâu của Ngài. Ðức Giêsu cho thấy Ngài biết rõ gia cảnh của chị.Cái biết của Ngài không nhằm soi mói, nhưng để cảm thông. Cái biết của Ngài về những điều riêng tư thầm kín đã khiến chị coi Ngài là một ngôn sứ đáng tin. Từ đó, chính chị gợi lên vấn đề tôn giáo, một vấn đề khiến chị rất bận tâm; Chính chị nói lên niềm mong đợi của mình về Ðấng Mêsia, Ðấng sẽ đến dạy dỗ mọi sự (Ga 4,25); rồi cũng chính chị đã bỏ vò nước lại mà hân hoan chạy đi giới thiệu Ðức Giêsu cho đồng bào. Chị đã tìm thấy thứ nước tuyệt diệu nơi Ðức Giêsu. Ngài từ từ tỏ mình cho chị: “Ðấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”

Không thấy nói đến chuyện Ðức Giêsu ăn hay uống. “Lương thực của Thầy là thi hành ý Ðấng đã sai Thầy.” Ðức Giêsu chỉ đói một điều, đó là nuôi dưỡng nhân loại. Ngài chỉ khát một điều, đó là ban nguồn nước sự sống. Chúng ta có dám chia sẻ cơn đói khát của Ngài không?

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *