Logo Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Kính thưa cộng đoàn,
Kết hợp từ  những ý tưởng sáng tạo của nhiều anh chị em tham gia vẽ logo. Đây là bản vẽ của họa sĩ.