Chuỗi Mân Côi Trong Tháng 10

Chủ đề: “Hiệp hành cùng Mẹ Maria, và liên đới với cộng đoàn.”

Kính thưa anh chị em,
Tháng Mân Côi (tháng 10) đang đến với Giáo Hội. Con cái của Mẹ lại được mời gọi sống gần với Mẹ hơn qua việc cầu nguyện với Chuỗi Mân Côi. Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện của chúng ta, trong năm nay được kêu gọi “Hiệp hành cùng Mẹ Maria, và liên đới với cộng đoàn” bằng cách cầu nguyện với “Chuỗi Mân Côi Sống” mỗi ngày trong tháng 10 sắp tới.

Cách thức:
Anh chị em trong cộng đoàn sẽ được phát “Thẻ Mân Côi” vào các Thánh lễ Chúa Nhật tuần XXIV (16 & 17/09/2023). Mặt trước của Thẻ Mân Côi có ảnh Đức Mẹ, và mặt sau của Thẻ Mân Côi có ghi một chặng Mân Côi (10 Kính Mừng) của một trong bốn Mầu Nhiệm: Vui, Thương, Mừng, Sáng. Anh chị em nhận được Thẻ Mân Côi có ghi chặng nào, thì trung thành cầu nguyện với chặng Mân Côi đó trong suốt tháng 10 này.

Ý nghĩa:
Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Đừng sợ” (Mt 10: 28-31). Qua “Chuỗi Mân Côi Sống” trong tháng này, mỗi người trong cộng đoàn chúng ta có cơ hội nhận ra chúng ta không sợ vì chúng ta không cô đơn trong hành trình sống đức tin giữa cuộc đời trần thế hôm nay, nhưng chúng ta được bình an vì sự hiệp hành của Mẹ trong cuộc sống hàng ngày để dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu, và chỉ dạy chúng ta biết sống thế nào để thực sự là môn đệ của Đấng Cứu Thế. Chính Ngài là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống của chúng ta.

Qua “Chuỗi Mân Côi Sống” mà chúng ta cầu nguyện trong tháng này, chính Mẹ hiệp nhất chúng ta lại với nhau. Cùng với Mẹ, chúng ta sẽ làm nên MỘT CHUỖI MÂN CÔI SỐNG vĩ đại, sống động, và liên đới trong đời sống từng giây, từng phút, từng giờ và từng ngày trong đời sống của Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện của chúng ta. Sự vĩ đại, sống động, và liên đới xuất phát từ tình yêu, từ lòng mến của mỗi người chúng ta luôn nhớ đến nhau, cầu nguyện cho nhau, và cùng nhau tạ ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *