CHÚA NHẬT THỨ V THƯỜNG NIÊN 05-02-2017

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Tin Mừng Chúa nhật tuần trước là bài giảng trên núi của Chúa Giê-su. Đó là các mối phúc cho những ai theo Ngài, cho những ai sống cái tinh thần mà Chúa Giê-su dạy. Chúa nhật V thường niên hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đi xa hơn, dấn thân hơn trong việc theo Ngài loan báo Tin Mừng. Nói cách khác, Ngài cho chúng ta được diễm phúc chia sẻ sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước Trời với Ngài. Chúa Giê-su không kêu chúng ta tuyên truyền những lý thuyết hay tư tưởng của ai đó, mà Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta loan báo Tin mùng bằng “chính” đời sống chứng tá. Ngài nói, “chính anh em là” “muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian”.
Muối được dùng để bảo quản đồ ăn, đồng thời làm cho đồ ăn thêm mặn mà. Tương tự thế, người Ki-tô hữu cũng có vai trò gìn giữ xã hội khỏi bị xuy thoái, ngăn chặn những trào lưu “văn hóa sự chết”. Đồng thời, bằng chính đời sống và những ảnh hưởng tốt lành của mình người Ki-tô hữu làm cho xã hội mỗi ngày một thăng tiến hơn.
Ánh sáng ở đâu thì ở đó bóng tối sẽ không còn. Ánh sáng đảy lùi bóng tối và ánh sáng còn soi dẫn đường cho người ta. Đức Ki-tô chính là Ngôi lời, là sự sống và là “ánh sáng” và “chính” người Ki-tô hữu cũng mang nơi mình ánh sáng và sự sống của Chúa Ki-tô, mang nơi mình sứ mạng loan báo Tin Mừng, soi dẫn người khác, đặc biệt cho những ai chưa biết hay đang lạc xa Chúa đến với Ngài. Chúa Giê-su nói, “ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ để họ thấy công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em.
Muối và ánh sáng là hai thứ được tạo ra nhằm phục vụ cho những thứ khác chứ không phải cho bản thân chúng.
Mỗi người có những hoàn cảnh, khả năng và giới hạn khác nhau, tuy nhiên tất cả đều được mời gọi trở nên “muối” cho đời và “ánh sáng” cho trần gian ngay trong hoàn cảnh của mình trong tinh thần khiêm nhường và tín thác vào Chúa. Mỗi người là một cá thể duy nhất trên trần gian này, vì vậy tất cả đều có thể mang cho đời những hương vị của riêng mình.
Hãy tự hỏi, “nếu là muối cho đời, nếu tôi không mang cho đời hương vị riêng của mình thì ai đây?” Chính anh em là “muối cho đời” và “ánh sáng cho thế gian.”