Chúa Nhật 30-08-2020, XXII Thường Niên Năm A – Suy Niệm

SUY NIỆM

Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu

“Lối nghĩ của anh không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa,mà là lối nghĩ của loài người” (Mt 16,23). Thầy Giêsu đã mắng anh Phêrô như thế khi anh muốn can ngăn Thầy chấp nhận cuộc Khổ nạn. Lời can ngăn của Phêrô là một cám dỗ rất mạnh đối với Thầy, vì đó là lời can ngăn của người môn đệ đầy mến thương: “Xin Thiên Chúa thường đừng để Thầy gặp chuyện ấy !” Để thắng được cơn cám dỗ mạnh mẽ này, đến từ Phêrô, Thầy Giêsu đã phản ứng mạnh mẽ không kém. Ẩn sau lời của Phêrô, Thầy thấy có lời đường mật của Xa-tan, lời mà Thầy đã nghe từ buổi đầu trong hoang địa. Xa-tan đã rủ rê Thầy bái lạy nó để được mọi vinh hoa trần gian. Nó muốn Thầy chinh phục thế gian bằng con đường tắt (Mt 4,9). Thầy Giêsu đã cương quyết bảo nó cút đi. Và bây giờ Thầy cũng đòi Phêrô trở về đúng chỗ của mình. “Hãy lui lại đằng sau Thầy !” Môn đệ phải là người đi sau Thầy, chứ không dẫn đường đi trước.

Thật ra Phêrô can ngăn Thầy là điều hiểu được. Ông mới được Thầy khen, vì nhờ Chúa Cha, ông biết Thầy là Đấng Kitô. nhưng khuôn mặt đặc biệt của Đấng Kitô ấy, ông chưa rõ. Từ thời vua Đa-vít, Thiên Chúa đã hứa ban cho Ítraen một Đấng Kitô. Đấng này sẽ là một vị vua thuộc nhà Đa-vít, mà vương quyền và ngai vàng thì vĩnh cửu (2 Sm,11-16). Trải qua cả ngàn năm, dân Ítraen vẫn chờ Thiên Chúa giữ lời hứa. Vào thời Đức Giêsu, người dân vẫn mong có Đấng Kitô đến để cứu Ítraen khỏi tay Rôma, và cho dân hưởng thái bình no ấm. Ai cũng nghĩ Đấng Kitô phải là Đấng toàn thắng, mạnh mẽ oai hùng, nên khi nghe Thầy Giêsu nói về thân phận khổ đau thất bại của mình, Phêrô đã cho thấy ông không thể nào chấp nhận được (Mt 16,22). Ông không thể chấp nhận hình ảnh Đấng Kitô bị hành hạ và bị giết.

“Lối nghĩ của anh không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa” (Mt 16,23). Kế hoạch của Thiên Chúa vượt trên lối nghĩ của loài người. Đức Giêsu Kitô không chỉ cứu dân Ítraen, mà cứu cả nhân loại. Ngài không cứu họ khỏi nô lệ Rôma, nhưng cứu khỏi nô lệ tội lỗi. Ngài không cứu độ bằng chiến thắng, nhưng bằng thất bại và cái chết. Qua đó, Ngài hiên ngang bước vào vinh quang vĩnh cửu (Mt 16,27). Ngài không phải chỉ là một người được Thiên Chúa xức dầu và sai đi, Ngài còn là chính Thiên Chúa Ngôi Lời làm người. Điều Thiên Chúa thực hiện vượt xa những gì Ngài đã hứa. Ngài làm trọn lời hứa một cách khó hiểu và lạ lùng. “Sự phong phú, khôn ngoan và tri thức của Chúa sâu thẳm biết bao! Quyết định của Người khôn dò khôn thấu” (Rm 11,33). Thầy Giêsu muốn các môn đệ thuộc mọi thời đại tiếp tục đi sau Thầy, chia sẻ cùng một thân phận như Thầy, từ bỏ mình, vác thập giá mình, mất mạng sống mình vì Thầy, coi cả thế gian nhẹ hơn cuộc sống đời sau. Họ không lùi bước trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì họ tin Thầy đã được phục sinh và sẽ lại đến trong vinh quang để thưởng phạt từng người tùy theo việc họ làm (Mt 16,27). Lạ lùng thay con đường Thầy Giêsu và bao thế hệ môn đệ đã đi ! Chỉ mong chúng ta đừng nghĩ theo kiểu thường tình con người, nhưng mỗi ngày chấp nhận sống những nghịch lý của Thiên Chúa.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *