Chúa Nhật 22-12-2019, Mùa Vọng IV, Năm A – Suy Niệm

SUY NIỆM

Lời Chúa của Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta về việc “truyền tin” cho ông Giuse. Thật đặc biệt khi Tin Mừng giới thiệu về Giuse: “Ông Giu-se là người công chính.”

Tước hiệu công chính mà Tin Mừng thánh Matthêu phong tặng Giuse, gợi cho chúng ta đôi điều phải suy nghĩ.

Trước hết, tước vị công chính của Giuse. Phải chăng, không tố giác Maria làm cho Giuse trở thành công chính? Nhiều học giả kinh thánh cho rằng, nếu xét ở góc độ luật pháp, thì việc  Giuse có ý định không tố giác người hôn thê đã đính hôn là Maria làm cho ông vi phạm pháp luật và như vậy, ông mang tội bao che cho tội nhân. Vậy Giuse không phải là người công chính dựa trên luật lệ.

Tuy nhiên, trên phương diện con người và sự tín nhiệm, Giuse có thể được kể là người công chính. Thực vậy, điều duy nhất Giuse biết đó là Maria có mang mà không phải với mình,… ông không hiểu và ông đã không dùng lý luận và luật pháp để kết án một người dường như là có tội theo luật dạy.

Sau cùng, công chính của Giuse là ở chỗ lắng nghe và tin tưởng tuyệt đối vào chương trình của Chúa. Tin Mừng Matthêu chứng tỏ điều này bằng cách mô tả, Giuse đã mau mắn đón nhận LỜI trong giấc mộng và đem ra thi hành.

Ước gì mỗi người chúng ta học sống Mùa vọng bằng cách noi theo Thánh Cả Giuse luôn sống công chính theo Tin Mừng.

LIVING WORDS

Emmanuel; God-is-with-us – that’s what we celebrate through Christmas and that’s what we’ve been preparing for during Advent. We celebrate God-with-us in a particular time and place through our celebration of the birth of Jesus. But we remember it every year because we also use the Christmas celebration to remind ourselves that God continues to be with us. That is what is so remarkable about the Christmas season: that God-is-with-us now, not just in a stable in Palestine so many years ago, but now! Advent is the time to remind ourselves of this incredible truth and prepare ourselves to acknowledge it once again.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *