Chúa Nhật 12-07-2020, XI Thường Niên, Năm A – Suy Niệm

SUY NIỆM
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu


Dụ ngôn người gieo giống đầy tính lạc quan, hy vọng. Ðức Giêsu gieo hạt giống Lời Chúa khắp nơi. Có hạt bị chim trời ăn mất, khi chưa kịp nảy mầm. Có hạt bị khô cháy khi chưa bám rễ. Có hạt đã  thành cây, nhưng bị gai làm chết ngạt. Thực tế đau buồn ấy làm nản lòn nhiều người. Ðức Giêsu đã gặp biết bao chống đối và thất bại. Ngài có thật là Ðấng được Thiên Chúa sai đến để thiết lập Nước Trời trên trần gian không? May thay có những hạt rơi vào đất tốt, và đem lại kết quả gấp bội. Nhìn vào khuôn mặt của Giáo Hội hôm nay, nhiều người thất vọng trước những khó khăn, khủng hoảng. Ðức Giêsu khuyên ta hãy vững lòng. Lời húa vẫn còn gặp được mảnh đất phì nhiêu. Dụ ngôn người gieo giống đòi chúng ta phải xét mình Có bao hạt Lời Chúa được gieo vào lòng tôi? Ðâu là số phận của chúng? Có hạt rơi vào lòng tôi như ơi trên mặt đường. Tôi nghe mà không hiểu. Không hiểu vì không muốn hiểu, vì cố tình né tránh, bởi lẽ Lời Chúa đòi tôi hoán cải và từ bỏ mình. Thế là Lời Chúa trượt đi như nước đổ lá khoai. Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trên đất đá. Tôi vội vã, hớn hở đón lấy ngay, nhưng chỉ dừng lại ở bề mặt hời hợt. Lời Chúa không đâm rễ sâu trong mảnh đất đời tôi. Khi thử thách gay gắt của cuộc sống ập đến, tôi té nhào và bỏ cuộc, chẳng dám sống Lời Ngài. Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trong bụi gai. Bụi gai là nỗi lo âu chuyện đời, là đam mê của cải. Bụi gai bóp nghẹt, làm cây Lời Chúa không sinh trái. Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi vào đất tốt. Tôi nghe và hiểu. Tôi hiểu được là nhờ dám sống Lời Chúa trong đời. Chỉ ai hiểu nhờ sống mới đem lại mùa bội thu. Dụ ngôn trên đòi tôi xét lại thái độ nghe Lời Chúa, đòi tôi cải tạo lại mảnh đất lòng mình. Có biết bao gai góc, đá sỏi trong mảnh đất đời tôi. Có bao hạt giống bị mất mát vì tôi từ khước. Nếu tôi dám để cho một câu Lời Chúa tự do lớn lên thì đời tôi sẽ hoàn toàn thay đổi. Hôm nay, tôi được mời gọi đi gieo hạt. Nhưng trước hết, tôi cần được Lời Chúa biến đổi, cần hiểu sâu nhờ dám sống Lời Chúa tận căn. Xin Chúa giúp tôi tìm ra những lối gieo mới, để Lời Chúa sai trái hơn
trong thế giới hôm nay.

===================================================

REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE
by Lisa-Marie Calderone-Stewart

According to Jesus, children know more about some of God’s secrets than do the most clever adults. Have you ever held a crying baby? Have you seen anyone else do it? Can anything be done to stop a baby crying? When the baby finally stops crying, is it because the pain has gone away? How canrocking, singing and cuddling help? As we grow older, we perhaps don’t  cry when we skin our knees or drop our toys, but we still have plenty of pain in our life. We never outgrow the ability to hurt or the need for comfort. What might be one of God’s secrets about dealing with suffering or about comforting someone in pain? Jesus doesn’t promise us a life without pain, but he says that the yoke and burden will be light and easy to bear. When have you had to deal with great physical pain? What happened?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *