Chúa Nhật 01-03-2020, I Mùa Chay, Năm A – Suy Niệm

TẤM BÁNH CHIA SẺ

GM Giuse Ngô Quang Kiệt

Có nhiều người thắc mắc : Ăn chay là gì? Phải chăng là để dằn vặt thân xác, hành khổ con người cho Chúa vui lòng ? Hỏi như vậy là chưa hiểu đạo, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc ăn chay. Chúa đâu phải quá độc ác, bệnh hoạn, vui lòng khi thấy con người chịu khốn khổ. Ăn chay một phần để hi sinh đền tội, nhưng mục đích chính của việc ăn chay là để thao luyện tâm hồn chống lại quỉ dữ.

Ngày nay người ta quên sự có mặt của ma quỉ. Nhưng ma quỉ vẫn có đó và vẫn tích cực hoạt động nhằm phá huỷ thế giới, tiêu diệt con người. Ma quỉ rất tinh ma xảo quyệt nên người ta khó nhận ra âm mưu, dấu vết của chúng.

Nhìn vào ba cuộc ma quỉ cám dỗ Đức Giêsu, ta thấy ma quỉ rất tinh khôn. Nó có kế hoạch, có chiến thuật, tấn công nhiều đợt, nhiều bước. Thoạt tiên ma quỉ tấn công vào những bản năng sơ đẳng nhất nơi con người : bản năng sinh tồn, bản năng thống trị, bản năng đối nghịch. Những bản năng ấy gắn liền với những nhu cầu căn bản, chính đáng của con người. Kéo chú ý của người ta vào những nhu cầu rồi, ma quỉ tiến bước thứ hai, đó là phóng đại những nhu cầu đó lên, làm cho người ta lầm tưởng rằng, đó là những nhu cầu cấp bách, phải thoả mãn ngay tức khắc. Khi ta đã hoàn toàn mê mẩn vì cái bẫy nhu cầu, ma quỉ mới đẩy ta đến bước thứ ba, đó là tìm thoả mãn những nhu cầu theo ý riêng mình. Cách giải quyết đó ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa. Mục đích sau cùng của ma quỉ là xúi giục ta phản loạn, không sống tâm tình người con hiếu thảo với Chúa, chống lại Chúa và sau cùng lìa xa Thiên Chúa.

Ông bà nguyên tổ đã rơi vào bẫy của ma quỉ nên đã không sống tâm tình của người con hiếu thảo, muốn lìa bỏ cha mình, muốn ngang bằng cha mình, muốn chống lại cha mình. Chúa Giêsu, trái lại, đã sáng suốt vạch trần âm mưu của ma quỉ và kiên quyết sống tâm tình của người con hiếu thảo. Khi ma quỉ phóng đại nhu cầu, muốn cho Chúa Giêsu tưởng rằng con người chỉ là vật chất, chỉ sống nhờ bánh vật chất, vật chất là tất cả đời sống. Chúa Giêsu đã sáng suốt chỉ cho ta thấy vật chất không phải là tất cả, bánh vật chất của trần gian là cần, nhưng bánh tinh thần của trời cao còn cần hơn.

Khi ma quỉ thúc giục Chúa Giêsu hãy thoả mãn tức khắc nhu cầu của mình, Chúa Giêsu đã biết kiên nhẫn chờ đợi. Khi ma quỉ khích Chúa Giêsu dùng quyền năng riêng của mình để thoả mãn nhu cầu, Chúa Giêsu đã từ chối. Người muốn vâng phục Đức Chúa Cha, tin tưởng phó thác vận mệnh trong tay Chúa Cha, để mặc Chúa Cha quyết định.

Tuy đã thắng trong cuộc đọ sức đầu tiên, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục bị ma quỉ cám dỗ trong suốt cuộc đời. Cơn cám dỗ khi thì đến từ những người tin theo Chúa, muốn tôn Chúa làm vua để được ăn no nê bánh vật chất, khi thì đến từ những người chống đối đòi xin phép lạ từ trời xuống. Có lúc ma quỉ mượn chính những người thân tín như Phêrô để ngăn cản Chúa Giêsu thực hành ý Chúa Cha. Có lúc ma quỉ dùng cái chết ghê sợ để uy hiếp tinh thần, mong Chúa Giêsu lùi bước để tìm ý riêng mình. Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi cơn cám dỗ vì Người luôn tìm thánh ý Chúa Cha. Dù khi phải chiến đấu trong mồ hôi pha máu, Người vẫn nói : “Lạy Cha, xin đừng theo ý Con, xin vâng theo ý Cha mà thôi.”

Ma quỉ vẫn đang tiếp tục tạo nên những cơn cám dỗ. Và nhiều khi chúng ta đã mắc bẫy ma quỉ. Ta mắc bẫy ma quỉ khi mải mê đuổi theo những nhu cầu tiêu thụ quá đáng. Ta rơi vào âm mưu ma quỉ khi ta muốn có tất cả và có tức khắc. Ta hoàn toàn nằm trong vòng tay ma quỉ khi ta dùng mọi phương tiện để thoả mãn những nhu cầu, bất chấp ý Thiên Chúa.

Thay vì tuân phục ý Chúa, tôi luôn luôn bắt Chúa làm theo ý tôi. Thay vì vâng lời Chúa, tôi luôn luôn muốn sai bảo Chúa.

Mùa Chay này, Chúa kêu gọi tôi trở về với Chúa. Muốn trở về với Chúa, tôi phải chiến đấu chống lại ma quỉ. Muốn đủ sức chống lại ma quỉ, tôi phải luyện tập bỏ ý riêng mình và tìm vâng phục ý Chúa.  Hãy đặt ra cho mình một chương trình sống Mùa Chay bằng tăng cường hi sinh, cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót đang chờ đón tôi trở về, và sẽ ban sức mạnh để tôi đủ sức chống lại mọi chước cám dỗ, nếu tôi biết sống trọn tình con thảo, tin cậy phó thác vào Người.  Lạy Thiên Chúa là Cha của con, xin đón nhận tâm hồn khiêm nhường sám hối của con.

=======================================

REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE

by Lisa-Marie Calderone-Stewart

REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE – by Lisa-Marie Calderone-Stewart

Peer pressure works like a snake. Sometimes it is a slow process, and without realising it you just gradually start doing things and saying things and thinking things that your friends do, say and think. Sometimes it is a quick strike and you are suddenly in a situation and have to make a choice. Some friends are trying to get you to do one thing and some are trying to get you to do something else. Peer pressure can be negative or positive.

Which kind of negative peer pressure are you more likely to be influenced by – the slow, gradual type or the high-pressure, fast type?

Which kind of positive peer pressure are you more likely to be influenced by?

Can you give an example of when positive or negative peer pressure influenced you?

Do you ever use positive peer pressure to influence others? Do you think you are more likely to influence others slowly, over the long haul, or quickly, in a sudden or specific situation? Can you give an example of when you have had a positive influence on another person? (From Liturgy help)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *