Chúa Nhật XXXIII Thường Niên 19-11-2017 – Suy Niệm

SUY NIỆM
Là người Việt nam công giáo, chúng ta hãnh diện về truyền thống hào hùng của cha ông. Thật vậy, chúng ta chính là hoa quả của vùng đất nhuộm thắm bởi máu đức tin kiêu hùng. Với 117 vị hiển thánh và nhiều ngàn người đổ máu vì đức tin, chúng ta có thể khẳng định rằng: Lịch sử Giáo Hội Việt Nam gắn liền với bách hại – cho đến hiện nay, Giáo Hội Việt nam vẫn phải tử đạo mỗi ngày. Càng bách hại cam go, hoa quả đức tin càng phát triển không ngừng. Xin trích một đoạn trong việc hành hình vị thánh tử đạo “cha cố Du” tại Thợ Đức ngày 30-11-1835 để học gương can đảm của ngài:
“Họ cột chân tay ngài vào một cây cột. Hai bên lính cầm kìm chờ sẵn. Sau hồi chuông báo hiệu, tên lính cầm kìm đã được nung đỏ kẹp vào ngực kéo ra hai miếng thịt nơi vú liệng xuống đất. Tên khác cầm dao xẻo thịt phía sau hông – rồi đến dùi thì chúng lấy kìm kéo thịt ra rồi dùng lưỡi dao xẻo đứt từng miếng. Cha ngất đi, đầu rũ xuống và ngài tắt hơi về chầu Chúa lúc 17giờ.
Cha chết rồi, lính chặt đầu ngài cho vào một chiếc thùng đầy vôi….đoạn họ cởi trói lật úp xác xuống, phân thây ra từng khúc bỏ vào thùng vôi. Tiếp theo họ lấy đầu của ngài treo giữa chợ ba ngày, rồi lấy xuống nghiền nát ra bỏ vào thùng đựng xác rồi vất tất cả xuống biển cho mất tích”
Gian khổ khôn tả là vậy, nhưng lòng thành của các ngài còn cao hơn. Cái chết của các Ngài thật đáng làm cho chúng ta phải tự hào.
Bài học mà các thánh tử đạo nêu gương cho chúng ta là trung thành với niềm tin. Niềm tin mà các ngài đã đón lấy vô điều kiện. Sau đây là những lời lẽ khôn ngoan để bảo vệ đức tin của thánh tử đạo Phaolô khi bị bắt đến quan:
“Anh đạp thập giá, tôi sẽ cho anh một nén bạc.
Phaolô không trả lời.
Quan lại hỏi:
Vậy một nén vàng!
Bẩm quan chưa đủ.
Vậy anh muốn bao nhiêu?
Bẩm quan lớn, quan lớn muốn cho tôi quá khóa thì quan phải cho tôi đủ vàng để  mua được một linh hồn  khác.”
Ước gì mỗi người chúng ta can đảm sống đức tin giống như các bậc tiền nhân của mình, để lời Thánh Phaolô tông đồ được thể hiện trong đời sống hằng ngày của mỗi người trong thế giới hôm nay. “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương qủy lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô Chúa chúng ta.”(Rm 8,35-39)