Chúa Nhật XXXI Thường Niên 05-11-2017 – Suy Niệm

SUY NIỆM
David Copperfield, nhà ảo thuật thiên tài, đã làm biết bao khán giả phải rởn tóc gáy với màn ảo thuật cưa đôi người ghê rợn, mặc dù ai cũng biết sự thật không phải thế. Trong cuộc sống đời thường cũng có biết bao tình huống mà thật-giả, giả-thật không biết dựa vào đâu mà phân định: Có những điều thấy vậy, nghe nói vậy mà không phải vậy. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cảnh báo dân chúng và các môn đệ phải coi chừng thói giả hình nơi những người Pha-ri-sêu. Thay vì “ngôn hành như nhất” thì lời nói và việc làm của đối nghịch nhau như nước với lửa. Chúa Giê-su dạy “hãy làm điều họ nói nhưng đừng làm theo điều họ làm. Làm điều họ nói vì đó là Lời, là Thập Giới, là con đường để nên hoàn thiện. Thế nhưng, đừng học theo việc làm của họ vì những điều họ làm không thể hiện ý muốn của Thiên Chúa mà chỉ là ý riêng của họ, theo cách có lợi cho chính họ.
LIVING WORDS
A strong invitation to render humble, committed and loving service to others in the community is the main theme of all three of today’s readings.  In the first reading, the prophet Malachi condemns the irresponsible, proud and lazy priests of his day.  In the second reading, St. Paul presents himself as an ideal example of servant leadership in a serving Christian community.  In today’s Gospel, Jesus offers a word of judgment against those religious leaders of his day who have been more concerned with self-promotion than with giving loving service to others.  Christ-like leadership calls for integrity and honesty from all those in authority, whether priests, parents, teachers or politicians.  There should be in leaders no double standards. Rather, there should grow a deep sense of equality with, and mutual respect between, leaders and those they rule. Each should seek to serve the other.  Service, not status, is the mark of this new community, and true humility is the only position its members should seek.