Chúa Nhật XXV Thường Niên 24-09-2017 – Suy Niệm

Gm. Ngô Quang Kiệt.
Khi nghe dụ ngôn này có nhiều người thắc mắc: Chúa có công bằng không khi ban thưởng cho người làm ít cũng bằng người làm nhiều? Hỏi như thế là chưa hiểu rằng đây chỉ là một dụ ngôn. Dụ ngôn không phải là một chuyện có thật. Nhưng chỉ là một câu chuyện dùng làm hình ảnh để giải nghĩa giáo lý của Chúa. Trong dụ ngôn, Chúa không có ý dạy về những kiến thức trần gian, nhưng muốn nói về những chân lý Nước Trời. Những bài học mà Chúa muốn dạy ta qua dụ ngôn ‘Người thợ làm vườn nho giờ thứ mười một’ này là:
1) Chúa yêu thương hết mọi người và mong muốn mọi người được ơn cứu độ.
2) Hạnh phúc Nước Trời là ân huệ Chúa ban.
3) Chúa yêu thương và mong ta biết yêu thương như Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con hiểu được đường lối Chúa và cho con luôn đi trong đường lối của Chúa. Amen.
********
LIVING WORDS
The paradox of grace: What really bothers us in the parable is God’s equal rewarding of latecomers and newcomers. We are tempted to ask the question “Is it fair that we, the hard-working Christians, are going to be treated like these workers?  Is the man who lives a life of sin but who converts on his deathbed going to get the same reward that we receive?  Surely we must warrant at least a higher ranking in heaven on a cloud with the Apostle Paul or Moses or one of the saints!”  But the parable tells us that our Heavenly reward is not something we earn but rather a free gift.  God has made His rewards available to all through Faith in Christ Jesus.  Is it fair that God gives his grace to all?  Fair is the wrong word.  God does not deal with us “fairly” and it is a good thing!  We should be thankful God does not give us what we deserve.  The word we are looking for is grace.  The question should be “What is grace?”  And the answer is, it is that “undeserved love” that God has shown us through the death and Resurrection of His only Son Jesus Christ. Robert Browning reminds us, “All service ranks the same with God: With God, whose puppets, best and worst, are we; there is no last or first.” It is not the amount of service given, but the love with which it is given which matters. Those who carry out the will of God with love and humility will be acceptable before the Lord. So, Jesus says, “The first will be the last and the last will be the first.”