Chúa Nhật XXIII Thường Niên 10-09-2017 – Suy Niệm

Gm. Ngô Quang Kiệt
Con người ai cũng có lầm lỗi. Vậy mà thái độ ứng xử trước lầm lỗi của người khác lại không giản đơn. Đối với lỗi lầm của người khác, ta thường có hai thái độ, hoặc quá khắc nghiệt loại trừ, hoặc quá thờ ơ lãnh đạm. Cả hai thái độ đó đều thiếu xây dựng. Quá khắc nghiệt loại trừ sẽ khiến ta can thiệp thô bạo vào đời tư, sẽ gây ra bất mãn, đổ vỡ. Quá thờ ơ lãnh đạm sẽ buông thả mặc cho sự xấu tràn lan, sẽ làm cho xã hội suy thoái.
Giáo Hội là một cộng đoàn những con người. Lầm lỗi là không thể tránh khỏi. Vì thế muốn cộng đoàn phát triển, việc sửa lỗi là cần thiết, nhất là đối với những lầm lỗi công khai ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn.
Lời Chúa hôm nay đưa ra những hướng dẫn cần thiết giúp việc sửa lỗi có kết quả.
Muốn sửa lỗi phải quan tâm. Nếu lầm lỗi giống như một cơn bệnh, làm sao tôi không lo lắng chạy chữa cho người thân, nhất là cho chính bản thân khi bị mắc bệnh? Nếu lầm lỗi giống như mất mát người thân, làm sao tôi không đau xót lên đường đi tìm ngay tức khắc?
Muốn sửa lỗi cần can đảm. Can đảm đến với người lầm lỗi. Can đảm nói sự thật về lỗi lầm của họ. Can đảm chấp nhận những rủi ro do việc sửa lỗi đưa đến như sự giận ghét, sự công kích, chấp nhận bị phê bình ngược lại.
Muốn sửa lỗi phải trân trọng. Trân trọng vì người lầm lỗi đó là người anh em tôi, là đáng quí trọng đối với tôi. Trân trọng vì người anh em tuy có lầm lỗi, vẫn có khả năng sửa đổi.
Muốn sửa lỗi phải rất tế nhị. Thoạt tiên chỉ gặp riêng một mình. Gặp riêng là một thái độ tế nhị. Sự tế nhị tạo nên cảm giác an toàn, kính trọng và yêu thương. Sự tế nhị tạo ra một bầu khí tín nhiệm thuận lợi cho việc cởi mở tâm tình, khai thông bế tắc. Sự tế nhị sẽ trở thành chiếc cầu đưa người lầm lỗi trở về cộng đoàn.
Sau cùng, muốn sửa lỗi phải kiên trì. Kiên trì để vẫn tiếp tục dù đã một lần thất bại. Có nhiều phương án để cương quyết đi đến thành công. Hôm nay Chúa đưa ra cho ta ba phương án để chinh phục người anh em: Gặp riêng, gặp có người làm chứng và sau cùng mới đưa ra cộng đoàn.
Như thế, việc sửa lỗi hoàn toàn là một việc làm được thúc đẩy do tình yêu. Chính bầu khí tin yêu đó sẽ khiến cộng đoàn phát triển. Ai cũng mong được sống trong một cộng đoàn yêu thương như thế. Vì khi lầm lỡ ta biết mình không bị loại trừ nhưng sẽ được quan tâm giúp đỡ, một sự giúp đỡ chân thành, tế nhị và đầy yêu thương.
Lạy Chúa, xin ban cho con tâm hồn bác ái đầy tế nhị của Chúa.
===================
LIVING WORDS
sundayXXIIIThis week’s gospel provides us with a lesson that could be well heeded in our contemporary world. Matthew relates a discourse on dealing with a grievance or sin between two ‘brothers’ – community members; fellow disciples. Matthew advises his audience that the first step is to try to resolve the matter privately between the offender and the one offended. This is a practice that seems to have almost disappeared today. When one person feels offended or hurt by another, it seems the last thing they do is to go and speak to the person, confront them with the hurt and try to resolve it. Soap operas and TV sitcoms promote avoidance of issues. The sub-text of so many TV shows is about lying to cover up a mistake; seeking revenge for some perceived (usually incorrect) insult; or working through others to try to deal with some hurt. If characters on these TV shows were to confront one another with a perceived hurt and seek to resolve the difference between them, then there would be no ‘drama’ to play out in the show. Admittedly, it doesn’t make for great television, but it does make for much better relationships!
Matthew advises his community that only after a failed attempt to address an issue face to face should other members of the community become involved to further confront the offender through witnessing to their fault. The third step is to bring the person before the church community to be confronted with their actions and only after these three attempts to challenge the person fail should they be shunned. There is a very strong message of reconciliation that comes through this process. The person is given every chance to face their error and to seek amends with the one they have hurt. The whole process works towards bringing the community back together in harmony, not to seek revenge and punishment.