Chúa Nhật XIX Thường Niên 13-08-2017

sundayXIXSống trong cuộc đời, chắc chắn không ai muốn đau khổ và thử thách, tuy nhiên chẳng ai có thể tránh được nó trong suốt hành trình làm người. Vậy nên kinh nghiệm sống mách bảo chúng ta phải cố tránh những rủi ro, khó khăn càng nhiều càng tốt. Lời Chúa của Chúa nhật thứ XIX Thường Niên năm nay dạy chúng ta bước sa hơn việc tránh những khó khăn thử thách, đó là tìm thấy điểm tích cực trong thử thách khó khăn, từ đó tin tưởng rằng Chúa không bỏ ta trong gian nan, mà sẽ tìm gặp chúng ta.
Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Êlia bị rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn đó là Hoàng hâu Jezebel tìm giết và ông đã phải trốn vào hang động trong núi hầu bảo vệ mạng sống. Ở đây ngôn sứ được Thiên Chúa đến viếng thăm trong làn gió nhẹ hiu hiu của buổi chiều. Nói một cách khác ngôn sứ trong cơn thử thách vẫn cảm nghiệm được sự yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa dù chỉ qua một làn gió dịu mát của buổi chiều.
Bài đọc thứ hai, thánh Phaolô chia sẻ cho chúng ta về nỗi đau nặng lòng của ngài đó là chính dân riêng của Chúa đang khước từ không đón nhận Tin Mừng. Họ tự hào vì mình là những người Chúa chọn, là dân riêng mà không nhận ra Chính Đức Kitô mới là Đấng làm cho tất cả mọi sự có ý nghĩa. Trong kinh nghiệm này, thánh nhân đã nhận ra chân lý đó là Đức Giêsu Kitô là niềm tự hào đích thực của ngài và đối với ngài tất cả là phân tro, là thứ yếu so với mối lợi tuyệt vời là biết Đức Kitô.
Sau cùng câu chuyện Tin Mừng cho chúng ta thấy các môn đệ đối diện với sóng to gió lớn thì quá sợ hãi, đến nỗi không nhận ra Chúa nữa. Tuy nhiên, Chúa vẫn tới gần hơn, tỏ cho các ông thấy Ngài là Chúa đến với các ông trong mọi nơi mọi lúc mà nhất là trong những lúc khó khăn thử thách.
Ước gì lời chúa trong ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta, mỗi khi chúng ta không thể tránh khỏi những rui ro, bất trắc trong cuộc sống, chúng ta theo gương các tiền nhân như ngôn sứ Êlia, Thánh Phaolô và Thánh Phêrô đối đầu với thử thách và nhận ra Chúa vẫn quan phòng và kề bên. Khi nhận ra rồi hãy học Phêrô xin được lại gần Chúa hơn, chắc chắn Chúa sẽ đưa tay cho chúng ta, nhờ đó ta có thể vượt thắng được sợ hãi và khổ đau của cuộc đời.
============
LIVING WORDS
Extract from Salt + Light
“Take courage, it is I; do not be afraid.”
sundayXIX-1In today’s moving Gospel story (Matthew 14:22-33) set on the lake, the disciples, labouring against the turbulent sea, are saved by Jesus. Jesus’ power is expressed by his walking on the choppy waters (Matthew 14:25; Psalm 77:20; Job 9:8). Jesus challenges Peter also to walk on the waters! Because of Peter’s fear and weak faith, he begins to sink. When Jesus stretches out his hand and catches Peter, he reminds his disciples and the Church in every generation of his constant care for us. He teaches us that no storm will overturn the boat in which we sail, and no water will swallow us up in darkness.
At certain times in the contemporary history of our Church, everything seems to indicate shipwreck, fear, drowning, and death. But let us be honest and realize that the Church goes on, saving souls and journeying forward to its final harbour. In that blessed realm, beyond the seas of this life, all of the things that threaten God’s Church in this world will be gone forever. At times of turbulence, we must listen to the Lord, as Peter did, and cast our nets again into the deep; for it is our faith that is being tested – not as to whether we profess it or not, but as to whether we are ready to do something about it or not.
He calms the storms of life
Let us never forget this fact: we are on the waters with Jesus. He is in the boat with us, during the night and during the storms. The Lord does not abandon those who come seeking his mercy and his forgiveness. He walks upon the waters. He calms the storm. He guides the boat into safe harbour, and brings with him the great catch, the great feast, to which we are all summoned – the daily feast of his very self, his Body and Blood, our food for eternal life. This is cause for rejoicing!