Chúa Nhật XII Thường Niên 25-06-2017

“Anh em đừng sợ!”
Dường như ai cũng kinh nghiệm được rằng con đường theo Chúa không luôn luôn thênh thang rộng mở, hoa hồng trải khắp lối. Khi suy gẫm câu nói “anh em đừng sợ” của Chúa Giê-su, ta thấy những điều sau:
“Anh em đừng sợ” gợi cho ta một cảm giác ‘chông gai khó khăn đang mọc lên chờ đợi ta, thử thách ta và cản lối ta trên con đường theo Chúa’. Đã có bao người ngã quỵ hay chán nản thất vọng vào Chúa vì những thách đố của cuộc đời. Trong kinh thánh chẳng có trang nào Thiên Chúa hứa theo Ngài thì người ta sẽ không gặp những khó khăn thử thách cả. Mọi người đều nằm trên vòng bánh xe lăn của cuộc đời, có khi lên đỉnh, có khi lộn nhào xuống đáy như người ta vẫn hay nói “lên voi xuống chó.’’ Có thể nói ngôn sứ Giê-rê-mi-a, mệnh danh người tôi trung đau khổ đã kinh nghiệm điều này hơn ai hết. Cuộc đời của ông là chuỗi ngày đau khổ. Khổ đến độ ông trách Chúa tại sao không để ông chết từ trong bụng mẹ. Rồi cũng chính lúc ông yếu đuối nhất và gặp khó khăn nhất là lúc ông cảm nghiệm được sức mạnh, sự gần gũi với Chúa nhất, “ĐỨC CHÚA hằng ở bên con, như một trang chiến sĩ oai hùng.” Hơn nữa ông còn cảm được sự ngọt ngào bên Chúa khi ông tâm sự, “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ”.
Thì ra lời Chúa Giê-su, “anh em đừng sợ” cũng cho chúng ta thấy đó là một lời trấn an của Thiên Chúa và cũng là một lời hứa của Ngài cho chúng ta. Ta có thể diễn giải như thế này Ngài muốn nói với chúng ta “anh em đừng sợ, hãy can đảm lên, mạnh mẽ lên trong những lúc khó khăn ngặt nghèo,  vì trong những lúc đó ta luôn kề bên các các con”. Đây là một đạo lý vô cùng quan trọng đặc biệt cho những ai đang TIN THEO Chúa. Thiên Chúa không hứa Ngài sẽ dẹp hết mọi khó khăn trong lộ trình của ta, nhưng Ngài hứa Ngài sẽ luôn đồng hành với chúng ta đặc biệt trong những lúc khó khăn ngặt nghèo nhất. Bao vị thánh nhân và ngay cả chúng ta ngày hôm nay nữa, chắc hẳn đã từng cảm nghiệm được có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đến với ta trong những lúc ta gặp gian nan thử thách. Nếu như chúng ta trao cuộc đời chúng ta vào bàn tay Thiên Chúa-trung tâm của vòng xoay cuộc đời- Ngài chắc chắn sẽ che chở ta cùng ta vượt qua những khó khăn thử thách một cách an toàn. “Anh em đừng sợ!”
=====================
LIVING WORDS
 “Do not be afraid. For everything that is now covered will be uncovered, and everything now hidden will be made clear.”
When scripture uses the term fear, it tends to fall into one of two meanings. When used in the context of ‘do not be afraid’ or ‘fear not’, it is a command to not be daunted by the woes and trials that the world imposes. The other use tends to be a command that we should fear God. In this context, the word does not mean to be frightened of God but rather to show proper reverence. To fear God is to stand in wonder and awe rather than to cower and hide. So, fear God, but do not be afraid!
One of the messages of Jesus to his disciples and, through him, of Matthew to the original community, is to have courage and to have pride in their belief. No matter what threat or persecution they are to endure, the command is to proclaim the message of Jesus from the house-tops. They are to be proud of what they believe and be prepared to share it with others. In a world today that is not always open to the message of Jesus, we too are called to be proud of what we believe and not whisper it in the darkness.