Chúa Nhật PS 04-06-2017 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Thomas Hermon, một phi công tài giỏi người Mỹ. Anh được sai đi ném bom vùng nhiệt đới nước Brasil, trong trận thế chiến lần thứ II. Máy bay trục trặc, anh nhảy dù ra ngoài thoát nạn. Anh rơi xuống khu rừng rậm đầy gai góc và thú dữ. Anh phải xoay sở hơn một tháng trời mới ra khỏi khu rừng, tìm đường về nhà. Khi được hỏi làm thế nào anh thoát nạn? Anh trả lời:
– Tôi thoát nạn là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Qua bí tích thêm sức tôi đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Tôi xin Ngài hướng dẫn, dìu dắt tôi về nhà bình an.
Như Thomas Harmon, chúng ta cũng đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm Sức. Hôm nay, chúng ta xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn dìu dắt ta, ban dồi dào ơn cho ta.
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc chúng ta nhớ lại biến cố Chúa hiện xuống với các tông đồ trong nhà tiệc ly cách đây hơn 2000 năm. Cách đây 10, 20, 30 … năm, Chúa Thánh Thần cũng hiện xuống với mỗi người qua bí tích Thêm Sức. Việc làm đó của mỗi người không phải đã xong, hay đã xưa rồi, mà còn cần làm sống lại ơn Chúa Thánh Thần mãi trong đời.
Như Harmon, mỗi người chúng ta đang lúng túng trong rừng rậm trần gian, không biết đường nào đem lại ơn cứu thoát. Chúa Thánh Thần là ánh sáng giữa tối tăm, là Đấng an ủi lúc âu sầu, là chốn nghỉ ngơi trong lao nhọc, là cơn gió mát trong nóng bức, là sự sấm áp trong giá lạnh, là sức mạnh cho tâm hồn yếu đuối, là chân lý cho kẻ lầm đường lạc bước.
Dù mỗi người đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức rồi, nhung trong thánh lễ hôm nay, và trong những cơn gian nan thử thách, hãy cầu khẩn cùng Ngài, xin Ngài ban cho chúng ta những ơn cần thiết.
Trích suy niệm của Lm Tôma Nguyễn Hoàng Phượng
LIVING WORDS
The Christian Pentecost: Pentecost marks the end and the goal of the Easter season. For Christians, it is a memorial of the day the Holy Spirit descended on the apostles and the Virgin Mary in the form of fiery tongues, an event that took place fifty days after the Resurrection of Jesus.  The Paschal mystery — the Passion, the Death, the Resurrection, and the Ascension of Jesus — culminates in the sending of the Holy Spirit by the Father (at the request of His Son), on Jesus’ disciples. The feast also commemorates the official inauguration of the Christian Church by the apostolic preaching of St. Peter, which resulted in the conversion of 3000 Jews to the Christian Faith.  Pentecost is, thus, the official birthday of the Church. Today’s Scripture readings remind us that Pentecost is an event of both the past and the present. The main theme of today’s readings is that the gift of the Holy Spirit is something to be shared with others. In other words, the readings remind us that the gift of the Holy Spirit moves its recipients to action and inspires them to share this gift with others.