Chúa Nhật Phục Sinh 16-4-2017

Sau khi Đức Kitô phục sinh, các môn đệ biến đổi lạ lùng. Maria Mácđala buồn sầu ảm đạm trở nên phấn khởi vui tươi. Tô-ma cứng cỏi trở nên tin tưởng. Hai môn đệ Emmau lạnh lùng trở nên sốt mến. Tất cả các môn đệ hèn yếu trở nên vững mạnh, từ ích kỷ nhỏ nhen chỉ biết lo cho quyền lợi bản thân trở nên quảng đại hiến thân cho Nước Chúa, từ chia rẽ tranh dành địa vị trở nên đoàn kết yêu thương, từ khép kín trở nên cởi mở đi đến với mọi người.
Chúa Phục sinh đổ vào tâm hồn các ngài một nguồn sống mới. Tâm hồn các ngài được ơn phục sinh. Ơn phục sinh được tóm tắt trong một câu ngắn gọn: “Ông đã thấy và ông đã tin”. Nhờ đâu các ngài đã thấy?
Các ngài đã thấy nhờ gắn bó với Chúa. Các ngài đã thấy vì đã biết dứt bỏ quá khứ.
Các ngài đã thấy vì đã có thái độ khiêm nhường.
Các ngài đã thấy vì đã nhìn với ánh mắt tin yêu.
Trái tim yêu mến đã làm cho thánh Gioan nhạy bén cảm nhận được mầu nhiệm phục sinh.
Hôm nay, Đức Kitô phục sinh đang tuôn đổ ơn lành xuống cho ta. Để đón nhận được ơn lành của Người, ta hãy học tập nơi các môn đệ, biết tha thiết gắn bó với Người trong lúc vui cũng như lúc buồn, biết dứt khoát với quá khứ tội lỗi lười biếng, trì trệ, biết khiêm nhường chìm vào đáy sâu tâm hồn, biết nhìn thế giới bằng ánh mắt tin yêu.
Với những phấn đấu như thế, ta sẽ đón nhận được ơn Chúa Phục sinh. Chúa sẽ tuôn đổ Ơn Phục Sinh tràn ngập tâm hồn ta, biến đổi ta nên người mới, tràn đầy niềm vui, tràn đầy niềm hi vọng, tràn đầy sự quảng đại, tràn đầy tình yêu mến.
Lạy Đức Kitô phục sinh, xin cho linh hồn con được sống lại thật. Amen.
Trích ĐÓN NHẬN ƠN PHỤC SINH CỦA GM NGÔ QUANG KIỆT
===========================================================
PROJECT COMPASSION 2017
This is the day that the Lord has made! Let us be glad and rejoice in it!
This day is the day of Resurrection. This is the day death has been conquered. This is the day when women, faithful women who stood at the foot of the cross, witnessed the resurrection and spread the good news. This is the day we remember light, water, oil, life, death, resurrection and the bread and wine of the Eucharist.
This is the day when we rest from our fasting and almsgiving, and this is the day we celebrate with our community, our family and our friends. This is the day when we feast and we also continue to stand with the poor and most vulnerable of the world; and this is the day that we realise we need one another and we have a shared responsibility for all our neighbours, those near and those far away.
But a final question remains:
To what must we die in order to rise transformed?
Pope Francis answers this question when he said in 2013 that the Church and the papacy must be reformed as the Church seeks out the poor and the oppressed: “I prefer a church which is bruised, hurting and dirty because it has been out on the streets, rather than a church which is unhealthy from being confined and from clinging to its own security.”
Caritas Australia, as the Catholic agency for aid and development, joins the wider Church in building a world where all human beings can live in dignity, and communities are empowered to be the architects of their own development.
We thank you for helping to empower our neighbours, through the support you so generously give each year during Project Compassion.