Chúa Nhật Phục Sinh VII 28-5-2017 Lễ Chúa Thăng Thiên

Chúa Thăng Thiên hay Chúa Lên Trời là niềm tin của mọi người công giáo nói riêng và những người tin vào Đức Kitô nói chung. Tuy vậy, “lên trời” có phải Giáo Hội khẳng định Thiên Đàng là ở trên trời? Câu trả lời đúng nhất phải là “không biết.” Có thể Thiên Đàng ở trên trời, nhưng thiên đàng cũng có thể ở trong lòng ta. Đúng nhất vẫn là Thiên đàng không phải một nơi xây dựng bằng vật chất như chúng ta có thể tưởng tượng.
Gần đây trên facebook, nhiều người chia sẻ một bài viết rằng, khoa học đã tìm thấy Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Theo bài báo này, Kính Viễn Vọng của NASA Mỹ đã tình cờ chụp được một vương quốc trên trời cách chúng ta nhiều nghìn năm ánh sáng; các nhà khoa học nước Nga thì tìm thấy hỏa ngục trong lòng đất nhờ việc khoan rất sâu vào lòng đất. Họ tin rằng, những tư liêu bí mật này không được công bố vì sợ cả thế giới sẽ tin vào các tôn giáo.
Thiết nghĩ, một người công giáo có niềm tin chân thật sẽ không tin những bài báo như thế. Đây là một cám dỗ hết sức tinh tế mà tất cả chúng ta luôn phải đối đầu. Chúng ta phải xin Chúa ban ơn trợ giúp niềm tin của chúng ta. Chúng ta biết rằng, tin không phản lại khoa học nhưng chân lý niềm tin không luôn luôn phải được chứng minh bằng khoa học. Cám ơn Đức Giao Hoàng Beneđictô XVI đã dạy chúng ta rằng: “Chúa Thăng Thiên” nghĩa là Ngài không còn chỉ hiện diện ở một nơi nhất định, như lúc Ngài còn sống trong trần gian. Bây giờ nhờ quyền năng của Thánh Thần, Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi và tất cả có thể kinh nghiệm Ngài. (Xin xem thêm phần trích tiếng anh sau đây)
 
LINGVING WORDS
Christ, the reason for our joy
Pope Emeritus Benedict XVI leaves us with a consoling image of the Risen Lord who never leaves us. In his book “Jesus of Nazareth – Holy Week: From the Entrance into Jerusalem to the Resurrection” (Ignatius Press, San Francisco, USA, 2011), Benedict writes (pp. 284-285):
Because Jesus is with the Father, he has not gone away but remains close to us. Now he is no longer in one particular place in the world as he had been before the “Ascension”: now, through his power over space, he is present and accessible to all – throughout history and in every place. There is a very beautiful story in the Gospel (Mk 6:45–52 and parallel passages) where Jesus anticipates this kind of closeness during his earthly life and so makes it easier for us to understand.
After the multiplication of the loaves, the Lord makes the disciples get into the boat and go before him to Bethsaida on the opposite shore, while he himself dismisses the people. He then goes “up on the mountain” to pray. So the disciples are alone in the boat. There is a headwind, and the lake is turbulent. They are threatened by the power of the waves and the storm. The Lord seems to be far away in prayer on his mountain. But because he is with the Father, he sees them. And because he sees them, he comes to them across the water; he gets into the boat with them and makes it possible for them to continue to their destination.
This is an image for the time of the Church—intended also for us. The Lord is “on the mountain” of the Father. Therefore he sees us. Therefore he can get into the boat of our life at any moment. Therefore we can always call on him; we can always be certain that he sees and hears us. In our own day, too, the boat of the Church travels against the headwind of history through the turbulent ocean of time. Often it looks as if it is bound to sink. But the Lord is there, and he comes at the right moment. “I go away, and I will come to you” – that is the essence of Christian trust, the reason for our joy.