Chúa Nhật Mùa Vọng IV 24-12-2017 – Suy Niệm

XÂY NHÀ CHO CHÚA

Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Samuel và bài Tin Mừng trích Tin mừng theo thánh Luca cho chúng ta hai hình ảnh về việc chuẩn bị một nơi cho Chúa ngự trị.
Hình ảnh thứ nhất, đó là hình ảnh vua Đavít. Thực vậy, sau những cuộc chinh chiến đầy vất vả, hòa bình đã trở lại. Nhà cửa được xây dựng bằng các thứ gỗ quí, ông mới nghĩ đến việc xây dựng một đền thờ để Hòm Giao Ước. Thế nhưng, Chúa đã phán cùng ông: “Ngươi mà tính xây nhà cho Ta ở sao? Ngươi đi đâu, Ta cũng đã luôn ở với Ngươi.”
Hình ảnh thứ hai, đó là hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Thực vậy, Đức Trinh Nữ Maria chỉ là một thiếu nữ nghèo hèn, không vang, không bạc để có thể xây dựng một đền thờ nguy nga cho Thiên Chúa, nên chỉ biết dọn lòng mình cho tốt lành trước mặt Thiên Chúa, vậy mà Thiên Chúa đã chọn Mẹ để xuống thế làm người. Chính Chúa ở trong cung lòng Mẹ, nên Mẹ đi đâu, thì cũng đem đến sự tốt lành và mừng vui tới đó.
Từ những sự việc kể trên, chúng ta nhận ra rằng: Chúa không cần những đền thờ, những thánh đường nguy nga tráng lệ cho bằng một cõi lòng đầy yêu thương chân thành. Do đó, để được gắn bó mật thiết với Chúa, không gì cho bằng chúng ta hãy dọn lòng chúng ta, để cho Chúa đến cùng với ơn bình an của Ngài. Và như thế chúng ta có thể hát
vang:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dước thế cho người thiện tâm.”
Nếu chúng thực sự có Chúa ở trong tâm hồn, thì cuộc đời chúng ta sẽ an vui, hạnh phúc trong tương quan với Thiên Chúa và với nhau như thánh Phao-lô nói: “Hãy vui mừng luôn mãi, và cầu nguyện không ngừng.”
*****************
4th SUNDAY OF ADVENT REFLECTION
St Luke’s account of the Annunciation draws on the Jewish tradition describing creation: ‘There was darkness over the deep and God’s Spirit hovered over the water. God said: “Let there be light”, and there was light.’ (Genesis 1:2-3) St Luke depicts Mary hearing in the depths of her soul: ‘The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will cover you with its shadow.’
The Holy Spirit hovers over this young Jewish woman so that the most stupendously creative act in human history can take place. With her consent, God assumes human nature to be gradually enfleshed, embodied, in Mary’s womb.
A naturally bewildered young woman was able to respond to God’s will because she understood the imagery and the symbolism of the Genesis Story. We, in turn, need to read the Gospels in all their Jewishness so that we can understand when God’s Holy Spirit hovers over our lives, asking us to fulfil some particular role in the Divine Plan.
We could pause for a moment to ask whether now is the time for a Marian response: ‘Be it done unto me according to your word.’” (Liturgy Help)