Chúa Nhật Mùa Vọng IV 18-12-2016

MVIIILời Chúa của Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta về việc “truyền tin” cho ông Giuse. Thật đặc biệt Tin Mừng giới thiệu về ông: Ông Giu-se là người công chính.
Suy gẫm về tước hiệu công chính mà Tin Mừng thánh Matthêu gọi Giuse, chúng ta thấy đôi điều phải suy nghĩ.
Trước hết, phải chăng, không tố giác Maria làm cho Giuse trở thành công chính? Nhiều học giả kinh thánh cho rằng, nếu xét ở góc độ luật pháp, Giuse không công chính vì đã bao che cho tội nhân. Vậy Giuse không phải là người công chính nhờ luật lệ. Tuy nhiên, trên phương diện con người và sự tín nhiệm, Giuse có thể được kể là người công chính. Thực vậy, điều duy nhất Giuse biết đó là Maria có mang mà ông không phải với mình,… ông không hiểu và ông đã không dùng lý luận và luật pháp để kết án một người dường như là có tội theo luật dạy.
Sau cùng, công chính của Giuse là ở chỗ lắng nghe và tin tưởng tuyệt đối vào chương trình của Chúa. Tin Mừng Matthêu chứng tỏ điều này bằng cách mô tả, Giuse đã đón nhận LỜI trong giấc mộng và mau mắn thi hành.
Ước gì Mùa vọng chúng ta noi gương Giuse để sống công chính theo Tin Mừng.
LIVING WORDS
Emmanuel; God-is-with-us – that’s what we celebrate through Christmas and that’s what we’ve been preparing for during Advent. We celebrate God-with-us in a particular time and place through our celebration of the birth of Jesus. But we remember it every year because we also use the Christmas celebration to remind ourselves that God continues to be with us. That is what is so remarkable about the Christmas season: that God-is-with-us now, not just in a stable in Palestine so many years ago, but now! Advent is the time to remind ourselves of this incredible truth and prepare ourselves to acknowledge it once again.

Bài Viết Liên Quan

Bản Tin Tuần 21-07-2019 Ban-Tin-Tuan-21-07-2019Download
Chúa Nhật 21-07-2019, XVI Thường Niên, Năm C &#... SUY NIỆM  (Trích dẫn từ ‘Như Thầy Đã Yêu’) Federic Ozanam, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Giáo Hội Pháp vào cuối thế kỷ 19 đã trải qua một cơn kh...
Bản Tin Tuần 14-07-2019 Ban-Tin-Tuan-14-07-2019Download
Chúa Nhật 14-07-2019, Thường Niên XV, Năm C ... SUY NIỆM (Trích Yêu Rồi làm-Thiên Phúc) Trong Tin Mừng người Samaria nhân hậu đã sống luật yêu thương một cách tuyệt vời, đó là “yêu bằng việc làm”. ...
Bản Tin Tuần 07-07-2019 Ban-Tin-Tuan-07-07-2019Download
Chúa Nhật 07-07-2019, XIV Thường Niên, Năm C &#... CHÚA SAI TÔI ĐI Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt Ta thường nghĩ rằng: Việc truyền giáo là dành cho các Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ. Giáo dân không được học...