Chúa Nhật Mùa Vọng III 11-12-2016

Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong thời đại dấu chỉ. Cái thời của bụi gai cháy không tàn, thiên thần báo mộng vân vân đã qua rồi thay vào đó sự hiện diện của Chúa Giê-su là nơi những con người nghèo đói, nơi những gì xem ra bình thường diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta. Có phải chăng vì Chúa Giê-su quá bình dị và gần gũi nên ông Gioan đã nghi ngờ. Người ta đôi khi đã giới hạn Thiên Chúa và tình yêu thương của ngài trong suy nghĩ và trong giới hạn của con người. Và rồi đã khép cửa lòng mình lại đối với anh chị em xung quanh. Người ta đôi khi đòi hỏi Thiên Chúa phải là như thế này hay như thế kia và cảm thấy khó khăn đón nhận Thiên Chúa nơi những anh chị em nghèo đói, nơi những người tội lỗi và nơi những người thân quen.
Chúa Giê-su hai ngàn năm trước cho ta thấy rằng việc “Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng,” là dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa. Thì ngày hôm nay dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa đó là công bằng xã hội được thực hiện, tình yêu được sẻ chia và lòng xót thương được thể hiện.
MVIII Chúa Giê-su mang đến cho người ta niềm hy vọng, ơn giải thoát và sự sống cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, điều cốt yếu nhất đó là chúng ta nhận ra Ngài, mở cửa lòng mình ra đón Ngài vào lòng mình, vào cuộc đời mình, để Ngài giải thoát mình, để Ngài biến đổi mình, để Ngài lớn lên ảnh hưởng toàn diện trên cuộc đời mình.
LIVING WORDS
Today’s readings invite us to rejoice at the rebirth of Jesus in our lives as we are preparing for our annual Christmas celebration. Today is called Gaudete Sunday because today’s Mass begins with the opening antiphon: “Gaudete in Domino semper,” i.e., “Rejoice in the Lord always.” So, to express our joy in the coming of Jesus as our Saviour into our hearts and lives, we light the rose candle in the Advent wreath, and the priest may wear rose vestments.
 

Ý NGHĨA MÙA VỌNG

Mùa vọng được cử hành trên ba phương diện:
Quá khứ: là tưởng niệm và kính nhớ Đức Kitô, Con Thiên Chúa Nhập Thể sinh ra tại Bê-lem, bởi Đức Trinh Nữ Maria.
Hiện tại: Chúa Kitô đang đến và lớn lên bằng ân sủng trong Hội thánh cũng như trong tâm hồn người Kitô hữu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn phải chờ đợi và cầu xin Chúa đến với ta trong đời sống thường nhật, cũng như chờ mong Ngài đến vào ngày quang lâm.
Tương lai: Trông đợi Chúa sẽ ngự đến vinh quang vào thời sau hết. Lúc này Thiên Chúa sẽ tập họp tất cả con cái được tuyển chọn để đưa vào “Trời Mới Đất Mới” là Vương Quốc Vĩnh Cửu của Người.
* Ngoài ra, Giáo hội còn kêu mời các Kitô hữu sống ý nghĩa Mùa vọng bằng những việc:
Trông đợi và tích cực chuẩn bị tâm hồn mừng ngày Chúa Giáng lâm như người Do Thái xưa đã khao khát và trông đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa.
Củng cố đời sống đức tin, đức cậy của ta đối với cuộc chiến thắng và trở lại vinh hiển của Chúa Kitô.
Hân hoan mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng của Chúa Kitô; qua những ân sủng đó, Chúa Kitô tiếp tục chiếu toả sự hiện diện và sự sống của Người.