Chúa Nhật Mùa Vọng II 10-12-2017 – Suy Niệm

SUY NIỆM
Tuần thứ hai Mùa Vọng khi chúng ta chiêm ngắm và suy gẫm tình yêu cứu độ, Giáo hội mời gọi ta lắng nghe tiếng kêu trong cô tịch của Gioan tiền hô: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”
Thật vậy, ơn cứu độ là quà tặng Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Tuy Thiên Chúa trao ban chính Con một yêu dâu cho ta vô điều kiện, không có nghĩa là chúng ta phải nhận lấy hoặc chúng ta đương nhiên được lãnh nhận hồng ân này. Thiên Chúa đã  ban, nhưng chúng ta có quyền đón nhận hoặc từ khước. Vì vậy Gioan Tiền hô mời gọi chúng ta hãy dọn đường để ơn cứu độ của Thiên Chúa có thể đến cùng nhân loại, quốc gia, gia đình và mỗi cá nhân. thái độ mở lòng đón nhận này chính là ăn năn cải thiện đời sống, lãnh nhận phép thánh tẩy (dấu chỉ sám hối và quay đầu về với Chúa.) Trong tâm tình mở lòng đón ơn cứu độ – quà tặng của Thiên Chúa, phụng vụ Giáo hội mời  gọi chúng ta thắp cây nến tình yêu trong Chúa nhật thứ II Mùa Vọng. Ánh lửa của HY VỌNG trong tuần thứ nhất, cùng với ánh nến TÌNH YÊU trong tuần thứ hai này sẽ đưa chúng ta đến cây nến hồng của NIỀM VUI trong tuần tới đây. Vậy mỗi người, mỗi gia đình trong cộng đoàn chúng ta hãy cùng nhau, làm cho gia đình mình đầy ắp tình yêu và niềm hy vọng ngõ hầu mở cửa nghinh đón vua tình yêu và cũng là bảo chứng ơn cứu độ cho chúng ta và toàn thế giới.
 
2nd SUNDAY OF ADVENT REFLECTION
mua_vong_01Today’s readings remind us that the past, present and future comings of Jesus into the world are the fulfilment of the saving plan of God. Today’s Scripture readings deal with coming home – Babylonian exiles coming home, the shalom or perfect peace of coming home, our going home with Jesus at his Second Coming, and Jesus, the Saviour, “coming home” into our lives during Advent.  The Gospel tells us that the restoration of the fallen world has already begun, starting with the arrival of John the Baptist, the messenger and forerunner of the Messiah. John speaks of one, more powerful than he – Jesus Christ – who will baptize us with the Holy Spirit. Each of us has received the gift of the Holy Spirit in Baptism, and now we live in the Spirit each day, waiting for the return of our Lord. Thus, we become John the Baptist’s successors, preparing for Christ’s return which will bring a new and perfect world.