Chúa Nhật Mùa Chay IV, 26-03-2017

muachay1
PROJECT COMPASSION 2017
Today we take a breath and celebrate Laetare Sunday — a day of hope, when Easter is at last within sight. We pause to look back on our Lenten journey and to refocus on the road ahead. It seems appropriate that John’s story of the man born blind is the reading for this Sunday. This move from blindness (darkness) to sight (light) is the metaphor for the transformation of character that happens as a result of commitment to Christ. Are our eyes still on Easter?
This reading is a strong and powerful message for our times where so many of our neighbours have experienced circumstances not of their making and are in need of a helping hand. In our Project Compassion story this week, we meet Nguyet from Vietnam, a young woman with a severe disability. As is the case in many countries, people like Nguyet and her family are often ‘out of sight’ when it comes to receiving the support and care needed to participate in the life of the community.
As Jesus turned his gaze to the man born blind, may we refuse to avert our gaze from those who most need acceptance, love and support. Together with Caritas Australia’s partner agency Catholic Relief Services, may we be ignited by the promise of enlivened hope for Nguyet and her community.
CHIẾN DỊCH TÌNH THƯƠNG 2017
Hôm nay chúng ta dừng lại để mừng Chúa Nhật Hồng-ngày của niềm hy vọng, khi niềm vui Phục sinh cuối cùng đã đến cận kề. Chúng ta dừng lại để nhìn xem hành trình Mùa Chay của mình và chú tâm về chặng đường ở phía trước. Câu chuyện Tin Mừng thánh Gioan  trong Chúa nhật này về anh mù bẩm sinh dường như thích hợp để chúng ta suy gẫm. Việc được biến đổi từ mù lòa (tăm tối) qua nhìn thấy (ánh sáng) là hình ảnh ẩn dụ của sự biến đổi, tiến đến niềm vui nhờ sự cộng tác mật thiết vời Chúa Giêsu. Vậy mắt mỗi chúng ta vẫn còn ngóng đợi mầu nhiệm Phục Sinh hay không?
Bài đọc Tin Mừng này là một lời loan báo mạnh mẽ và quyết liệt cho thời đại chúng ta, khi mà quá nhiều anh chị em chúng ta phải kinh nghiệm những hoàn cảnh khó khăn không do họ tạo ra, và cần chúng ta góp tay giúp đỡ. Trong câu chuyện của chiến dịch tình thương tuần này, chúng ta gặp chị Nguyệt ở Việt Nam. Chị là một người trẻ mang trong mình nhiều thương tật. Đây là trường hợp, cũng xảy ra cho nhiều quốc gia khác, những người như chị Nguyệt và gia đình chị thường không được mọi người biết đến và quan tâm trong những lúc cần sự nâng đỡ và chăm sóc để có thể đóng góp vào đời sống của cộng đoàn.
Giống như Chúa Giêsu quay lại nhìn anh mù, xin cho chúng ta đừng ngoạnh mặt đối với những người cần thông cảm, yêu thương và nâng đỡ. Cùng với hội Từ thiện Úc Châu một thành phần của CRS (Catholic Relief Services), xin cho chúng ta cùng đốt lên ngọn lửa hy vọng cho chị Nguyệt và cộng đoàn của chị bằng lời hứa của chiến dịch tình thương năm nay.
(Lược dịch từ suy gẫm tuần thứ tư của chiến dịch tình thương 2017)