Chúa Nhật Lễ Lá – 09-04-2017

CHIN DCH TÌNH THƯƠNG 2017
Hôm nay chúng ta cùng đoàn rước tiến vào nhà thờ với lời tung hô: “Chúc tụng Đấng nhân Danh Chúa mà đến” nhưng trong bài Thương khó của thánh lễ chúng ta lại nghe: Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá. Chúng ta phải hiểu như thế nào? Làm sao chúng ta có thể tiến thẳng bằng đôi chân của mình mà không bị ảnh hưởng của đám đông vừa tung hô, nhưng chỉ sau vài ngày lại kêu giết Đấng mình đã tung hô.
Có lẽ con đường tốt nhất để đi trong tuần cuối của mùa chay (tuần duy nhất trong năm phụng vụ được gọi là Tuần Thánh) đó là cùng đồng hành với những người nghèo, người bị đổ vỡ và  những người bị loại ra bên lề xã hội và những người vô tội bị lợi dụng. Nếu chúng ta đứng dưới chân thập giá với thánh Gioan và Mẹ Maria và được nghe Chúa làm cho chúng ta trở thành anh chị em của Ngài và nghe Chúa nói: “Đây là Mẹ của con, đây là con Mẹ” thì chắc chúng ta phải để cho mình học theo Chúa Giêsu trong sự hạ mình và tiến bước theo Ngài.
Chỉ tám tiếng đồng hồ bay từ Úc Châu đến với cuộc sống của những người dân Philipin, hàng xóm của chúng ta. Nơi đây sự khắc nghiệt của thời tiết đã tạo ra một sự hủy hoại tàn khốc. Aloma và những đứa con của chị đã đi từ thảm kịch đến thành công ngang qua làm việc với hội từ thiện Úc Châu và hiệp hội địa phương SPACFI. Hiện tại gia đình Aloma và cộng đồng của chị đã có một tương lai tốt đẹp, an toàn hơn.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: Con người có khả năng cùng nhau xây dựng một ngôi nhà chung. Khi ra về, trong thinh lặng của tuần thánh, chúng ta hãy suy niệm về công việc quan trọng này.
Lược dịch suy gẫm tuần thứ sáu của chiến dịch tình thương 2017
muachay1
PROJECT COMPASSION 2017
Today we process into the Church accompanied by shouts of ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord!’, only to hear, in the second Gospel of the day: ‘Crucify him! Crucify him!’ What do we do with this? How can we go forward and not be manipulated by the crowd that shouts ‘Hosanna’ one moment, and a week later calls for Jesus’ death?
Perhaps the best way to travel this last week — the only week in the Church’s year that we call Holy — is to do so in the company of the poor and the broken, the marginalised, the innocent, the abused. If we are to stand at the foot of the cross with Mary and John and hear Jesus make us all his brothers and sisters, and hear him say, ‘Behold this is your mother, this is your son,’ then let us, like Jesus, empty ourselves. And let us follow him.
Just eight hours flying time from Australia live our neighbours on the islands of the Philippines. Here extreme weather has caused extraordinary devastation. Aloma and her small children have already journeyed from tragedy to triumph through her work with Caritas Australia’s local partner, Socio Pastoral Action Center Foundation Inc. Now there is fresh hope of a more secure future for her family, and her whole community.
“Humanity,” says Pope Francis, “has the ability to work together in building our common home.”
As we leave the church, we do so in silence in order to reflect on this most important task during this Holy Week.