Chúa Nhật XIV Thường Niên 09-07-2017

HỌC CÙNG GIÊSU
Bông hồng nhỏ
Hiểu để yêu mến, đó là điều rất cần thiết trong bất kỳ mối quan hệ  nào. Có một mối tình phụ tử tuyệt đẹp, là khuôn mẫu cho mọi thời đại, đó là tình yêu Chúa Cha dành cho Chúa Con và Chúa Con dành cho Chúa Cha. Chúa Giêsu mặc khải về Chúa Cha cách trọn vẹn: Một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi.” ( Mt 11, 27). Giêsu hiểu và yêu Cha, Ngài thực hiện công trình Cha trao, “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự.” ( Pl 2, 8). Chúa Giêsu đọc ý Chúa Cha, hiểu Cha và yêu Cha hết lòng. Khi nhìn ngắm mẫu gương của Giêsu, ta học hỏi được điều gì? Đâu là điều đẹp ý Chúa Cha, chúng ta hãy mau mắn thực hiện. Ta tự hỏi mình rằng: Tôi có khao khát đọc được ý Chúa trong chính cuộc sống của mình không? Đâu là những chạm nhẹ của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi? Giêsu mời gọi: “Hãy đến cùng tôi…”. Ta có hồ hởi và hăng say đến bên Giêsu? Chính lúc Giêsu đi bước trước để đến với ta, ta có tỏ ra hiếu khách với Giêsu hay xem Giêsu như người khách lạ mà thờ ơ? Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha về những điều mà Cha đã mặc khải cho những người bé mọn. Hãy trở thành những người bé mọn trước mặt Thiên Chúa để xứng đáng lãnh nhận mặc khải từ Trời Cao. Thiên Chúa vẫn mặc khải cho những người bé mọn mỗi ngày.
Giêsu luôn mời gọi ta tha thiết: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Học nơi Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường: một Thiên Chúa nhập thể, Hài nhi Giêsu nhỏ bé và đơn sơ trong máng cỏ, một Giêsu sống cuộc đời ẩn dật suốt ba mươi năm, một Giêsu miệt mài rao giảng và động lòng thương “bầy chiên không người chăn dắt”, không ngừng trao ban tình thương, và một Giêsu hiến mình trên thập giá, khiêm cung trong Thánh Thể tình yêu. Ta không hiểu thấu được vì sao Giêsu có thể im lặng khi bị phường tội lỗi kết án, sỉ vả và vu khống đủ điều xấu xa; dù bị con người đóng đinh trên thập giá cách nhục nhã nhưng Giêsu vẫn khẩn nài cùng Thiên Chúa cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết.” (Lc 23, 34). Yêu  rồi thì sẽ tin. Giêsu sẽ dạy ta yêu như Ngài đã yêu. Ngài vẫn ở cùng ta mọi ngày cho đến tận thế. Dù ta lỗi tội và bất trung, Ngài vẫn trao ban một tình yêu nhưng không, luôn khát mong ta trở về. Ta đến cùng Giêsu và học cùng Giêsu với thái độ nào? Học cùng Giêsu trong chính tương quan của ta với Thiên Chúa, giữa ta với tha nhân và sau cùng là ta với chính mình. Khi đã được ơn hiểu biết về Thiên Chúa (dù chỉ là một phần nhỏ bé), hiểu về chính mình và hiểu tha nhân để ta bước vào đời với con tim mang nhịp đập của Giêsu. Đâu là những gánh nặng ta đang mang và đâu là những nhọc nhằn đời ta phải chịu? Hãy đến bên Giêsu và mang lấy ách của Giêsu, cái ách của tình yêu để khi yêu rồi, ta sẽ theo Ngài trên con đường Ngài đi. Kề bên lòng Chúa, hồn ta sẽ được nghỉ ngơi và bồi dưỡng.
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu! Nguyện xin Chúa ban cho chúng con lòng yêu mến để khi đến với Chúa, chúng con học sự hiền lành và khiêm nhường theo gương Giêsu, Đấng đã đến và ở cùng chúng con. Đến với Chúa, chúng con được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Mọi nhọc nhằn và gánh nặng của cuộc sống sẽ qua đi và chúng con sẽ được ở bên Chúa mãi, chẳng bao giờ Chúa bỏ chúng con mồ côi. Amen.
===============================
LIVING WORDS
sundayIVIn today’s gospel, Jesus calls to him all those who labour and are overburdened. It is the Pharisaic interpretation of the Law that burdens these people. Trying to maintain the Law was burdensome and complicated for the everyday person. Jesus says, ‘Shoulder my yoke and learn from me … my yoke is easy.’ The yoke of Jesus was easy: Love God and love your neighbour. Compared to the 613 mitzvot (commands) set out in the Torah and strictly maintained by the Pharisees, the yoke of Jesus was incredibly easy to understand and adopt. So simple, in fact, that it required a child-like simplicity to accept this yoke.
Historical Context – Jewish education
Education in Galilee at the time of Jesus was highly valued. From the age of five, all boys and girls studied to memorise in totality the five books of the Torah (the first five books of the Bible). This period of study was called Beth Sefer. From about 10-14 they continued studying and memorising the remaining books of scripture (Beth Talmud). From about 14 or 15, only the very best students would enter Beth Midrash and apply to a rabbi to become his talmid – disciple – and seek to take on that rabbi’s yoke.
Living the Gospel – Shoulder my yoke
Jesus invites us to shoulder his yoke and learn from him for he is gentle and humble in heart. The yoke he invites us to shoulder is the deceptively simple teaching: love God and love your neighbour. To love God is to consciously make a place in our lives for God. The busy spin that tends to be characteristic of so many people’s lives today does not allow room for God; does not allow room for prayer and quiet; does not allow room for compassionate response to others. To love God and love our neighbour we must first make room for them.
Have you thought? Thank God!
Jesus’ quite intimate words to the Father in today’s passage carry with them an enormous amount of relief and perhaps released frustration. It is almost a cry of ‘Thank God!’ for his disciples have finally ‘got it’. Jesus blesses the Father for revealing the truth to these simple men whom Jesus had chosen to follow him. The men Jesus chose as disciples were not following another rabbi and so had not been the very best students from their village. They had the education of most children but nothing more – otherwise they would have been following someone else!
© Greg Sunte
From Liturgical help