Chúa Nhật II Mùa Vọng 2016

Tiếp tục chiếm ngắm và sũy gẫm tình yêu cứu độ, trong tuần thứ hai Mùa Vọng chúng ta được Giáo hội mời gọi lắng nghe tiếng kêu trong cô tịch của Gioan tiền hô: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Khi chúng ta suy gẫm về ơn cứu độ, hẳn chúng ta phải nhận ra điều này: Ơn cứu độ là quà tặng vô điều kiện của Thiên Chúa cho con người. Điều này thấy rõ trong bài đọc thứ nhất ngôn sứ Isaia nhấn mạnh, ngang qua NGƯỜI CON Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta. Tuy nhiên, việc thiên Chúa ban ơn cho chúng ta không điều kiện, không có nghĩa là chúng ta phải nhận lấy ơn của Ngài. Thiên Chúa ban, nhưng chúng ta có quyền đón nhận ơn hay từ khước. Vì vậy thái độ mở lòng đón nhận theo Gioan tiền hô là lãnh nhận phép rửa tỏ lòng sám hối và quay đầu về với Chúa. Trong tâm tình mở lòng đón ơn cứu độ quà tặng của Thiên Chúa, phụng vụ Giáo hội mời  gọi chúng ta thắp cây nến tình yêu trong Chúa nhật thứ II Mùa Vọng. Ánh lửa của HY VỌNG trong tuần thứ nhật, cùng với ánh nến TÌNH YÊU trong tuần thứ hai này sẽ đưa chúng ta đến cây nến hồng của NIỀM VUI trong tuần tới đây. Vậy mỗi người, mỗi gia đình trong cộng đoàn chúng ta hãy cùng nhau, làm cho gia đình mình đầy ắp tình yêu và niềm hy vọng ngõ hầu mở cửa nghinh đón vua tình yêu và cũng là bảo chứng ơn cứu độ cho chúng ta và toàn thế giới.
**********
LIVING WORDS
On the one hand, salvation is God’s doing, and we cannot earn His blessings. Today’s first reading, from Isaiah, emphasizes that, through his Son, God does all the saving.  On the other hand, we must cooperate with God because He cannot force his bounty upon us. That is why John the Baptist in today’s Gospel summons us to play our essential part by leading lives of repentance, conversion and renewal, thus preparing the way for the Lord’s second coming.  We start this process by preparing for the celebration of Christmas, the Lord’s first coming.