Chúa Nhật Mùa Chay II, 12-03-2017

muachay1
“Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi”. (St 12:1)
 
Bài đọc I Chúa Nhật II mùa chay nói về việc Thiên Chúa kêu gọi ông Abram bỏ xứ sở, họ hàng thân thương để đến một nơi khác nhằm gầy dựng một thế giới mới và một dân tộc mới. Ơn gọi là vậy, đó là một ơn ban từ Thiên Chúa, phát xuât từ tình yêu vô biên của Người. Phần ta đáp trả lại ơn gọi đó là “vâng nghe lời Người”, tin và hành động. Mục đích tận cùng của việc sống ơn gọi đó là thực hành thánh ý Thiên Chúa, làm cho lời hứa của Thiên Chúa được ứng nghiệm. Abraham xứng danh là cha của những kẻ tin. Nhờ đức tin, ông đã mạo hiểm bỏ lại sau lưng xứ sở người thân để bắt đầu một đời sống mới, một hành trình mới đầy “mơ hồ” và “bất định”-“tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi”. Quả nhiên, Thiên Chúa đã thực hiện lời Thiên Chúa hứa với ông.
Tương tự như thế, môn đệ Chúa Giê-su cũng được Người mời gọi “bỏ lại mọi sự để theo Ngài” đến cái nơi “không chỗ gối đầu. Thậm chí nơi mà Chúa Giê-su mời gọi người ta đi đến đó chính là thập giá, nơi vùng đất hứa đó cũng sẽ bắt đầu phát sinh những thụ tạo mới, những thế hệ mới, một thế hệ của ơn cứu độ. Gioan, Gia-cô-bê và Phê-rô trong Tin Mừng hôm nay được Chúa Giê-su mời “gọi” lên núi với Người, để gặp gỡ Thiên Chúa và để hưởng nếm một chút vinh quang của Thiên Chúa. Thế nhưng Chúa Giê-su và các môn đệ Người đã không ở lại trong sự sung sướng đó nhưng họ đã quyết định xuống núi để tiếp tục thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha.
Mỗi người chúng ta mang trong mình ơn gọi làm Ki-tô hữu. Tất cả chúng ta đều được mời gọi cất bước theo Chúa trong ơn gọi của mình: đời sống tu trì hoặc gia đình. Và tận cùng ơn gọi mình đó là “vâng nghe lời Người”. Bốn mươi ngày mùa chay là thời gian thánh  để chúng ta tĩnh tâm, lắng nghe và thực hành lời Người.
================================
PROJECT COMPASSION 2017
The Second Week of Lent “Love your Neighbour”
During these early weeks of Lent we hear of Spirit, wilderness, temptation, wild beasts, angels, and, in this week in particular, of promise and transfiguration. What do these words tell us about how we are asked to spend the Lenten season?
We hear of the loving promise made between God and Abraham. On Mount Tabor, God speaks of Jesus as ‘beloved’ son and urges Peter, James and John to “Listen to him”. He urges them to listen to what Jesus has been saying about the direction his ministry will now take — Jesus’ journey to Jerusalem and his death and eventual resurrection, a journey on which we, as people of a loving Covenant, are invited.
This journey is intended to help us discern what really matters, and to recognise that our responsibility for others goes beyond our immediate community. Project Compassion urges us to recognise Martina from Timor- Leste as a neighbour, full of dignity and grace. She has taken the long journey to transform her life, make important links with a supportive community and create a better future for herself and her children.
Our God on Mount Tabor who sends the Son ‘not to be served but to serve’ invites us on this journey to transform the world through the sacrifices of our daily life.