Chúa Nhật 31-03-2019 Mùa Chay Tuần IV, Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

Mùa Chay là thời điểm thuận tiện để chúng ta vượt qua thế giới tội lỗi mà tiến vào thế giới giao hòa. Câu chuyện dụ ngôn trong Tin Mừng mời gọi chúng ta suy nghĩ về một câu hỏi quan trọng rằng: Chúng ta sẽ chấp nhận tình yêu tha thứ của người cha để đồng bàn trong bữa tiệc thánh hay chúng ta sẽ chọn đứng bên ngoài?

Mùa chay là thời gian để chúng ta biến thù ghét thành tình yêu, bất hòa thành bình an và sự chết thành sự sống. Lời mời gọi của Mùa chay được thánh Phaolô viết: Nhân danh Chúa tôi năn nỉ anh em hãy giao hòa cùng Thiên Chúa. Để làm được điều này chúng ta được mời gọi làm điều mà người con hoang đàng trong dụ ngôn đã làm, đó là quyết tâm quay về và thưa với Cha: Lạy cha con đã phạm tội với Trời và với Cha.

Trong mỗi thánh lễ chúng ta trở về với Cha, giống như những người con đi hoang, chúng ta bắt đầu bằng việc nhìn nhận tội lỗi và xin Chúa xót thương, sau đó chúng ta lắng nghe Lời của Chúa và quay về với Chúa, chúng ta được mời gọi vào chung hưởng bàn tiệc là chính mình và máu con Chúa. Bàn tiệc đã được lập bằng tình yêu vô điều kiện mà chính Đức Giêsu truyền cho chúng ta. Bàn tiệc luôn có đó cho tất cả, chỉ cần chúng ta mở lòng đón nhận sự yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa – người cha nhân hậu như ta thấy trong dụ ngôn của tin mừng. Còn chờ gì nữa, Chúa không chấp tội con người, nhưng luôn chờ đợi bằng ánh mắt dõi nhìn và vòng tay mở rộng…

****** LIVING WORD ******

           3) We need to accept the loving offer of our Heavenly Father: “All I have is yours”.   

            Faraway hills and forest look green; there are many attractions in life; there are many voices saying to us, “Follow me,” or “Follow your desires and you will find happiness.”  But the best and the only real offer of lasting happiness is from God our Father, “All I have is yours.”  God our Heavenly Father stands outside our door waiting for us to open it to Him.  For the remainder of Lent, let us try to make every effort to answer that invitation from our Heavenly Father, “All I have is yours.” Each Lent offers us sinners a chance to return home with a confession of sins, where we will find His welcome and open-armed love.  Such a confession will enable us to hasten toward Easter with the eagerness of Faith and love, and it will make possible the rejoicing which today’s liturgy assures us in our Lord’s words: “There is more joy in Heaven over the one sinner who does penance than over the ninety-nine just who do not need penance.”

New version of prodigal son: A teen-aged boy, Paco, and his very wealthy father had a falling out, and the young man ran away from home.  The father was crushed.  After a few days, he realized that the boy was serious, so the father set out to find him.  He searched high and low for five months to no avail.  Finally, in a last, desperate attempt to find his son, the father put an ad in a Madrid newspaper.  The ad read, “Dear Paco, Meet me at the Hotel Montana noon Tuesday.  All is forgiven.  I love you.  Signed, Your Father.   On Tuesday, in the office of Hotel Montana, over 800 Pacos showed up, looking for love and forgiveness from their fathers. What a magnet that ad was!  Over 800 Pacos!! We all hunger for pardon.  We are all “Pacos” yearning to run and find a father who will declare, “All is forgiven.”

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *