Chúa Nhật 3-11-2019, XXXI Thường Niên, Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

Trong những tuần vừa qua, Lời Chúa trong Tin Mừng thánh Luca không ngừng dạy chúng ta về “cầu nguyện.” Và bí quyết của cầu nguyện rất đơn giản đó là: Khiêm nhường, phó thác, kiên trì và khao khát. Lời Chúa tuần trước là một ví dụ điển hình Thiên Chúa yêu thích và nhậm lời người cầu nguyện khiêm tốn của người thu thuế  “Lạy Chúa xin thương con là người tội lỗi.”

Lời Chúa tuần này cho chúng ta thêm một vì dụ khác là những ai khiêm tốn và khát khao tìm kiếm Chúa thì Ngài sẽ cho gặp. “Giakêu xuông mau, hôm nay tôi sẽ lưu lại ở nhà ông”

Tin Mừng hôm nay không chỉ dừng lại ở việc dạy chúng ta cầu nguyện như lần trước, nhưng còn cho ta thấy hoa quả của việc cầu nguyện khiêm tốn và khát khao tìm gặp Chúa. Thật Vậy, Giakêu với chiều cao “khiêm tốn” chắc chắn không đủ để nhìn thấy Chúa, nhưng ông ước ao và khát khao được nhìn thấy Đức Giêsu và quả nhiên, Thiên  Chúa không bao giờ thua lòng khiêm tốn và khát khao của con người. Ngài đã cho Giakêu được gặp. Trong cuộc gặp gỡ viếng thăm của Chúa, Giakêu đã nhìn thấy mình, nhìn thấy người xung quanh và đặc biệt hơn cả là ông đã hoán cải bằng hành động là thực thi công bình và bác ái để xứng với ơn cứu độ. Như vậy, hoa trái của cầu nguyện đích thực là: Gặp Chúa, biết mình, biết tha nhân và cuối cùng được ơn cứu độ. Vì vậy Thánh Anphongsô đấng sáng lập DCCT dạy: “Ai cầu nguyện chắc chắn được ơn cứu độ.”

LIVING WORDS

When we hear this story about Zacchaeus, our focus is normally on the conversion of heart that appears to take place within Zaccheaus. However, his determination to see Jesus from the outset suggests that the conversion has already taken place within Zacchaeus. It is the muttering, grumbling crowd who are called to conversion; called to soften their hearts and see a faithful man where they have previously only seen a sinner. Throughout the gospel, the welcome and acceptance Jesus extends to the ‘outsider’ and the ‘sinner’ confronts and challenges those who would hold themselves up as being better than these others.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *