Chúa Nhật 28-07-2019, XVII Thường Niên, Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

 Tin Mừng Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm nay, Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ và tất cả những người tin Chúa một phương cách cầu nguyện. Và lời cầu nguyện này đã được lưu truyền và trở thành lời cầu nguyện quen thuộc hằng ngày được gọi là “Kinh Lạy Cha.” Lời kinh thân thương, thông dụng đến nỗi tất cả những người xưng mình là “tín hữu” đều thuộc lòng và cầu nguyện không ngừng – không phân biệt về sự khác biệt “thần học” hay giáo phái.

Dụ ngôn tiếp theo lời kinh Lạy Cha trong Tin Mừng còn nhấn mạnh và làm sáng lên tinh thần cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ. Thật vậy, Chúa Giêsu, qua dụ ngôn bảo đảm với các môn đệ rằng, những lời nguyện xin ơn nhất định sẽ được Thiên Chúa đón nhận. Điều quan trọng trong cầu nguyện là niềm tin xác tín và sự cầu nguyện liên lỉ, thêm vào đó là  thái độ thành khẩn và quyết tâm trong cầu nguyện.

Tuy nhiên, dụ ngôn dạy chúng ta cầu nguyện liên lỉ một cách tự nhiên và hướng đến tha nhân, chứ không phải là cố gắng nài nỉ một cách ích kỷ cho bản thân và như cầu của riêng mình. Thật vậy, ta thấy lời cầu xin trong dụ ngôn là hướng đến tha nhân, vì nhu cầu của người bạn và hơn thế nữa trong văn hóa của người Do Thái lúc bấy giờ, khi bạn đến nhà, thì lòng hiếu khách buộc chủ nhà phải tiếp đãi khách. Người cầu xin trong dụ ngôn đã không thực sự làm phiền người hàng xóm vì nhu cầu của anh ta ngay trong lúc nửa đêm, nhưng anh đã làm điều đó vì nhu cầu của khách. Anh ta cần sự giúp đỡ để có thể chu toàn trách nhiệm và nghĩa vụ làm chủ nhà.

Vậy lời cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng, chắc chắn sẽ được chấp nhận khi ý chỉ cầu nguyện hướng đến tha nhân.

Trong Tin Mừng hôm nay còn dạy chúng ta một điểm hết sức quan trọng, đó là Thiên Chúa chính là cha chúng ta. Ngài không phải là những người cha không hoàn hảo giống như những người cha ở thế gian, nhưng Ngài là người Cha nhân hậu tốt lành và đầy quyền năng. Vì Ngài là người Cha trọn hảo, nên chắc chắn Ngài sẽ dành những điều hay, điều tốt nhất cho con cái của Ngài. Ngài sẽ cho chúng ta trước khi chúng ta xin nếu đó là điều tốt cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta cầu mà chưa được thì có thể vì Ngài biết điều gì tốt nhất cho chúng ta nên Ngài đã không ban hoặc chưa ban điều chúng ta muốn.

Lạy Chúa xin cho con muốn điều Chúa muốn và yêu điều Chúa muốn xảy ra trên cuộc đời của chúng con. Tắt một lời, xin cho ý Cha được thể hiện. Amen

***** REFLECTION *****

 “Prayer doesn’t change God; it changes me.” A colleague asked C.S. Lewis if he really thought he could change God with his prayer for the cure of his wife’s cancer. Lewis replied: “Prayer doesn’t change God; it changes me.” William McGill summed it up this way. “The value of persistent prayer is not that God will hear us but that we will finally hear God.” Keep in mind that Jesus has taught us to address God as Father.  A loving Father listens to his child, but does not blindly endorse every request.  Instead, the loving Father provides what is needed, including discipline. Bishop Sheen has this comment on prayer: “The man who thinks only of himself says prayers of petition. He who thinks of his neighbour says prayers of intercession. He who thinks only of loving and serving God says prayers of abandonment to God’s will, and that is the prayer of the saints.” To pray is not to impose our will on God but to ask God to make us open to His will; in other words, we pray not to change God’s mind but for God to change ours. The Our Father is the “summary of the whole Gospel” (Tertullian) and it is the “perfect prayer” (St. Thomas Aquinas). “The Lord’s Prayer is the most perfect of prayers… In it we ask, not only for all the things we can rightly desire, but also in the sequence that they should be desired. This prayer not only teaches us to ask for things, but also in what order we should desire them.” (St. Thomas Aquinas, as quoted in Catechism of the Catholic Church, #2763)

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *