Chúa Nhật 28-01-2018 Thường Niên IV Năm B – Suy Niệm

                                                                                                                            SUY NIỆM                              Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt 
Từ ngàn xưa, ma quỷ luôn luôn là một mối bất hạnh cho con người. Ma quỷ luôn tìm cách làm hại con người không những bằng xúi giục con người làm điều tội lỗi mà còn hành hạ, khống chế, trói buộc, bắt con người làm nô lệ cho chúng. Trong cuộc chiến với ma quỷ, con người không phải là địch thủ ngang tài đồng sức, nên thường thua cuộc. Ngay trong trận chiến đầu tiên, hai ông bà nguyên tổ đã thua mưu chước ma quỷ. Từ đó, con người chẳng thể nào tự mình thoát được nanh vuốt ma quỷ giam hãm.
Đức Giêsu đến mở đầu một kỷ nguyên mới: Nước Thiên Chúa đến chiến thắng nước ma quỷ. Ngay khi Đức Giêsu xuất hiện, ma quỷ mở lại bài cũ cám dỗ Đức Giêsu đi vào con đường kiêu ngạo, phô trương, cậy sức mình, ham hố danh, lợi, thú. Nhưng ngay trong lần đầu tiên giáp chiến, ma quỷ thất bại nặng nề. Đức Giêsu đã toàn thắng vì Người cương quyết đi theo con đường vâng phục thánh ý Chúa Cha, sống khiêm tốn, đơn sơ, khiêm nhường, phó thác. Từ đó, Đức Giêsu đi đến đâu là khuất phục ma quỷ, giải thoát con người đến đấy.
Đọc trong Tin Mừng, ta thấy Đức Giêsu giải thoát con người ở các khía cạnh sau đây.
Người trực tiếp giải thoát con người khỏi bàn tay hung ác của satan.
Người gián tiếp giải thoát con người khỏi ách thống trị của satan qua việc chữa bệnh.
Người tha thiết với việc cứu con người khỏi ách nô lệ tội lỗi, nên Người thường lui tới với những người thu thuế. Người không chỉ nói lời tha thứ bên ngoài, nhưng thực sự hoán cải họ từ bên trong. Nhất là Người giải thoát họ khỏi những mặc cảm và giúp họ tái hội nhập vào đời sống cộng đoàn.
Qua những việc làm của Đức Giêsu, ta thấy Người không chỉ giải thoát con người khỏi bàn tay hung ác của ma quỷ mà còn quan tâm cứu chữa con người khỏi những thế lực đen tối của chúng.
Hôm nay, Chúa muốn ta tiếp tục công việc của Chúa, xua trừ ma quỷ ra khỏi đời sống chúng ta. Hãy cùng nhau xua đuổi quỷ đói, quỷ nghèo ra khỏi thế giới. Hãy góp phần tích cực diệt trừ quỷ dốt, quỷ bệnh ra khỏi xã hội con người.
Hãy tỉnh táo nhận ra ma quỷ dưới những khuôn mặt đẹp đẽ của vật chất, tiền bạc, hưởng thụ, cám dỗ. Nhất là, hãy trục xuất khỏi tâm hồn ta những con quỷ gây chia rẽ, bất hòa, tham lam, kiêu căng, tự mãn, gian trá, giả hình, hám danh, ích kỷ, dửng dưng.
Tự sức riêng, ta khó mà chiến thắng được ma quỷ. Muốn chiến thắng ma quỷ, ta phải nhờ ơn Chúa giúp. Ta múc lấy sức mạnh nơi Chúa bằng ăn chay và cầu nguyện. Ta rèn luyện tinh thần bằng khiêm nhường từ bỏ ý riêng để hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin thương xót con, xin cứu con khỏi mọi sự dữ. Amen.

********

LIVING WORD
 
Historical Context: In an age when most people were illiterate, Jesus appears to have been quite well educated. Some suggest that he may have spoken three or four different languages. He obviously spoke everyday Aramaic, as it was spoken in that region. Jesus also appears to have been taught Hebrew, the language of religious texts and religious practice. Greek, the language of trade in marketplaces, was a language that Jesus probably used when helping Joseph sell his carpentry products at stalls and markets. Finally, Jesus probably picked up a reasonable amount of Latin, the language of the Roman occupiers – he was able to hold a conversation with Pontius Pilate.
Life Message: Jesus did not use his authority and Divine power to rule and control people. He came to set people free.  Hence, let us approach Jesus with trusting Faith so that he may free us from the evil spirits that keep us from praying and prevent us from loving and sharing our blessings with others, as well as from all the “evil spirits” of fear, compulsions, selfishness, anger, resentment and hostility.  “I have come that they may have life, life in abundance” (Jn 10:10). So Jesus should be a source of liberation for us.  May Jesus free us from all those spirits which make us deaf, dumb, blind, lame and paralyzed, physically and spiritually. Through Word and Sacrament, Jesus brings that power to us and says the same words to the demons in our life, “Be gone!”  — not just once but as often as we need to hear them, until finally, we are free from these demons entirely. Christ has power over any demon, so whether those demons be addictions, heartaches, secret sins –whatever our chains may be– Christ can set us free and longs to do so.